Γεωπονικο Πανεπιστημίο Αθηνών: Εξ αποστάσεως εκπαίδευση για το κρασί

Ανοιχτές παραμένουν οι αιτήσεις για τα δύο προγράμματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για το κρασί που προσφέρει το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Πιο αναλυτικά, το πρώτο πρόγραμμα, με τίτλο «Μικροβιολογία Οίνου-Τεχνολογία Ζυμώσεων», έχει ως προσδοκώμενα αποτελέσματα την εκπαίδευση των συμμετεχόντων γύρω από τη μικροβιολογικά του οίνου, τους μικροοργανισμούς που εμπλέκονται στην τεχνολογία των ζυμώσεων από το σταφύλι έως τον τελικό οίνο, καθώς και τον μικροβιακό μεταβολισμό.

Σύμφωνα με το , «η κάλυψη του γνωστικού πεδίου της μικροβιολογίας των ζυμώσεων και τελικών οίνων έχει ιδιαίτερη σημασία, αφού εξασφαλίζει την ορθή πρακτική χειρισμού των ζυμώσεων που θα οδηγήσει στην προστασία από αλλοιογόνους μικροοργανισμούς και την παραγωγή ποιοτικών οίνων, με τα βέλτιστα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά».

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε:

✱ Γεωπόνους

✱ Αμπελουργούς

✱ Πτυχιούχους θετικών επιστημών

✱ Εργαζόμενους σε οινοποιεία

✱ Φοιτητές παρεμφερών ειδικοτήτων

✱ Πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

✱ Επαγγελματίες του κλάδου της οινολογίας και της οινοποίησης

Τεχνολογία οίνου

Το δεύτερο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, με τίτλο «Τεχνολογία Οίνου», έχει ως στόχο οι σπουδαστές να εκπαιδευτούν στα βασικά στάδια λευκής, ερυθρής και ερυθρωπής οινοποίησης να αποκτήσουν γνώσεις πάνω στην εφαρμογή σύγχρονων και καινοτόμων οινολογικών πρακτικών και τον αντίκτυπο αυτών στην ποιότητα των οίνων.

Τέλος, να αποκτήσουν την ικανότητα της ολοκληρωμένης διαχείρισης της διαδικασίας οινοποίησης σχετικά με τους τύπους των οίνων.

Το πρόγραμμα εκπαίδευσης απευθύνεται σε:

✱ Γεωπόνους

✱ Πτυχιούχους θετικών επιστημών

✱ Εργαζόμενους σε οινοποιεία

✱ Φοιτητές παρεμφερών ειδικοτήτων

✱ Πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

✱ Επαγγελματίες του κλάδου της οινολογίας και της οινοποίησης