Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Μεταπτυχιακές σπουδές στην Οργάνωση Επιχειρήσεων Τροφίμων και Γεωργίας

Την εξειδίκευση στον κλάδο των επιχειρήσεων Τροφίμων και Γεωργίας προσφέρει το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Σπουδών Οργάνωση Επιχειρήσεων Τροφίμων και Γεωργίας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα 12μηνης ή 24μηνης διάρκειας (πλήρους ή μερικής φοίτησης) λειτουργεί στο Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης, σε συνεργασία με το Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου του Πανεπιστημίου και προσφέρεται για 25η συνεχή χρονιά.

Σύμφωνα με το ΓΠΑ, «η ανάπτυξη των επιχειρήσεων αυτού του τομέα προϋποθέτει την ύπαρξη εξειδικευμένων στελεχών, με γνώση των ιδιαιτεροτήτων αυτού του χώρου.

Στο συγκεκριμένο μεταπτυχιακό, η εξειδίκευση αυτή υλοποιείται με ειδικά μαθήματα και case studies, με επισκέψεις σε επιχειρήσεις τροφίμων και σεμινάρια από εξειδικευμένα στελέχη επιχειρήσεων του κλάδου. Ένα επιπλέον σημαντικό πλεονέκτημα του προγράμματος είναι ότι αυτό λειτουργεί σε ένα πανεπιστημιακό περιβάλλον με γνώση και πολύχρονη εμπειρία στον αγροδιατροφικό τομέα. Εκτός από τα παραπάνω, σε όσους επιθυμούν, προφέρονται και μαθήματα βασικών γνώσεων τεχνολογίας τροφίμων για μη ειδικούς».

Κατά το φετινό ακαδημαϊκό έτος θα εισαχθούν έως 50 μεταπτυχιακοί φοιτητές και επισημαίνεται ότι η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική. Οι αιτήσεις συμμετοχής για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 γίνονται δεκτές έως και την 24η Ιουνίου 2022.