Η Γερμανία πρόκειται να επιβάλει μεγαλύτερους περιορισμούς στη μεταφορά ζώντων ζώων σε τρίτες χώρες. Ωστόσο, χωρίς την υιοθέτηση του παραδείγματός της και από άλλα κράτη-μέλη, ή ιδανικότερα από μια ευρωπαϊκής εμβέλειας νομοθεσία από τις Βρυξέλλες, η πρωτοβουλία του γερμανικού υπουργείου Γεωργίας είναι αμφίβολο αν θα επιφέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα.

Έχοντας αποσύρει νωρίτερα φέτος τα γερμανικά κτηνιατρικά πιστοποιητικά για βοοειδή, πρόβατα και αίγες που μετακινούνται για σφαγή ή πάχυνση σε τρίτες χώρες, ο Γερμανός υπουργός Γεωργίας, Τζεμ Έζντεμιρ, ανακοίνωσε ότι η χώρα θα πράξει το ίδιο και για την αναπαραγωγή από τα μέσα του 2023. «Δεν μπορούμε πλέον να παρακολουθούμε αμέτοχοι τα ζώα να υποφέρουν ή να πεθαίνουν αγωνιωδώς σε μακρινά ταξίδια», ανέφερε. Ο στόχος είναι να «ενισχυθεί περαιτέρω η καλή διαβίωση των ζώων κατά τη διάρκεια των μεταφορών», πρόσθεσε ο υπουργός.

Ωστόσο, επειδή τα πιστοποιητικά δεν εκδίδονται μόνο από τις κυβερνήσεις και μπορούν επίσης να συμφωνηθούν μεταξύ των εξαγωγέων και της χώρας προορισμού ή του εμπορικού εταίρου, η απαγόρευση της Γερμανίας δεν θα θέσει πλήρες τέλος στις εξαγωγές σε τρίτες χώρες.

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ο Γερμανός υπουργός ελπίζει ότι με την κίνησή του θα παροτρύνει και άλλα κράτη-μέλη να ακολουθήσουν το παράδειγμά του. «Κανένα ζώο δεν βοηθιέται, εάν οι εθνικές απαγορεύσεις παρακάμπτονται με το να μεταφέρονται πρώτα τα ζώα σε άλλο κράτος-μέλος για να εξαχθούν από εκεί σε τρίτες χώρες», ξεκαθάρισε ο Έζντεμιρ, προσθέτοντας ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει τώρα να δράσει γρήγορα.

Υπενθυμίζεται ότι, σε ένα έγγραφο θέσεων που παρουσιάστηκε τον Ιούλιο, ο Έζντεμιρ, μαζί με τους ομολόγους του από τη Δανία, το Βέλγιο, την Ολλανδία και τη Σουηδία, είχε ζητήσει να απαγορευτεί σε ολόκληρη την ΕΕ η μεταφορά ζώντων ζώων σε μεγάλες αποστάσεις.

www.euractiv.com