Μετά από μια μακρά περίοδο στασιμότητας, το αγροτικό εισόδημα στη Γερμανία κινήθηκε «σαφώς θετικά» το οικονομικό έτος 2021-2022, όπως επισημαίνεται στην τελευταία αναφορά του υπουργείου Γεωργίας της χώρας. Παρότι οι γερμανικές εκμεταλλεύσεις τα πήγαν καλύτερα το οικονομικό έτος 2021-2022 από ό,τι όλη την περασμένη δεκαετία, το υπουργείο έσπευσε να διευκρινίσει ότι οι καλές επιδόσεις δεν σημαίνουν ότι ο κλάδος επωφελήθηκε από την εμπόλεμη κατάσταση στην Ουκρανία.

Πιο συγκεκριμένα, το εισόδημα ανά Γερμανό αγρότη αυξήθηκε σχεδόν κατά το 1/3 σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, φθάνοντας τα 43.500 ευρώ. Αυτό είναι μακράν το υψηλότερο που έχει καταγραφεί τα τελευταία δέκα χρόνια. Η αύξηση αποδίδεται κυρίως στη μεγάλη άνοδο των τιμών παραγωγού που μπόρεσαν να εξασφαλίσουν οι αγρότες για πολλά προϊόντα τους, η οποία αντιστάθμισε ακόμη και την αύξηση του κόστους για εισροές, όπως λιπάσματα και ζωοτροφές, σύμφωνα με την έκθεση. «Σε τέτοιες εποχές κρίσης, αυτά είναι πραγματικά καλά νέα», τόνισε η Ophelia Nick, κοινοβουλευτική υφυπουργός του γερμανικού υπουργείου Γεωργίας.

Ενδεικτικά, οι εκμεταλλεύσεις γαλακτοκομίας είχαν περίπου 60% περισσότερα κέρδη, ενώ οι αροτραίες εκμεταλλεύσεις κατέγραψαν μέση αύξηση λίγο κάτω από το 40%.

Η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, η οποία σηματοδότησε τη διακοπή των εξαγωγών της τελευταίας, ανέβασε τις τιμές για πολλά προϊόντα αγροδιατροφής στη Γερμανία. Συνολικά, οι τιμές παραγωγού αυξήθηκαν κατά περίπου το 1/5 από την έναρξη του πολέμου τον Φεβρουάριο του 2022 έως τον Φεβρουάριο του 2023, σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Στατιστική Υπηρεσία της χώρας.

Η αύξηση των τιμών ήταν ιδιαίτερα αισθητή για τα προϊόντα που εξάγονταν σε μεγάλες ποσότητες από την Ουκρανία μέχρι πριν από τον πόλεμο, όπως το σιτάρι, το κριθάρι, και οι ελαιούχοι σπόροι, όπως η ελαιοκράμβη ή ο ηλίανθος. Όπως εξήγησε η Nick, οι γερμανικές εκμεταλλεύσεις αύξησαν τον κύκλο εργασιών τους το περασμένο οικονομικό έτος λόγω των υψηλότερων τιμών παραγωγού.