Πριν από μερικές μέρες, η Άνω Βουλή του Ομοσπονδιακού Κοινοβουλίου της Γερμανίας ενέκρινε μια συμβιβαστική πρόταση για την εφαρμογή της οδηγίας της ΕΕ για τα νιτρικά άλατα, η οποία υποβλήθηκε από τον Γερμανό υπουργό Γεωργίας, Τζεμ Οζντεμίρ, προκειμένου να αποφευχθεί η καταβολή τεράστιων προστίμων στις Βρυξέλλες.

Από καταβολής της σχετικής οδηγίας, η Γερμανία δεν έχει σταματήσει να υπερβαίνει τα ανώτατα όρια της ΕΕ για τα νιτρικά άλατα στα υπόγεια ύδατα, εξαιτίας υπερβολικής λίπανσης. Η αποτυχία της χώρας να προστατεύσει τα νερά της από τη νιτρορύπανση έχει αποτελέσει αντικείμενο δεκαετούς διαμάχης μεταξύ της Γερμανίας και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με την τελευταία να ξεκινά πριν από μερικά χρόνια διαδικασία επί παραβάσει κατά της Γερμανίας.

Προκειμένου να θέσει την υπόθεση στο αρχείο, ο Οζντεμίρ υπέβαλε τον Ιούνιο μια πρόταση για την αναδιάρθρωση των εθνικών κανόνων σχετικά με τον καθορισμό των περιοχών που είναι μολυσμένες με νιτρικά. «Επιτέλους, περάσαμε τη γραμμή του τερματισμού μαζί με τα ομόσπονδα κρατίδια», δήλωσε ο Οζντεμίρ, αφότου οι νομοθέτες του Ομοσπονδιακού Συμβουλίου της Γερμανίας αποφάσισαν σχετικά με το θέμα.

Η πρόταση αντικατοπτρίζει έναν συμβιβασμό που επετεύχθη με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ώστε η Γερμανία να συμμορφώνεται με τα ευρωπαϊκά όρια για τα νιτρικά στα υπόγεια ύδατα.

Εάν η Γερμανία δεν το είχε πράξει, θα αντιμετώπιζε πρόστιμα εκατομμυρίων ευρώ στο πλαίσιο της διαδικασίας επί παραβάσει ενώπιον του δικαστηρίου της ΕΕ στο Λουξεμβούργο. Σύμφωνα με τον Γερμανό υπουργό Γεωργίας, η έγκριση του συμβιβασμού θα φέρει «σαφήνεια και ασφάλεια» για τον προγραμματισμό των καλλιεργειών και των λιπασμάτων των γεωργών. Επιπλέον, ο ίδιος φρονεί ότι θα αποτελέσει ένα σημαντικό βήμα για την προστασία του περιβάλλοντος και των υδάτων.

www.euractiv.com