Γερμανία: Ρυθμιστικές απόπειρες για να αποκρουστεί το επενδυτικό «ρεσάλτο» στη γεωργική γη

Ο «πράσινος» υπουργός Γεωργίας στο Βρανδεμβούργο, Axel Vogel, θέλει να χρησιμοποιήσει έναν νέο νόμο το 2023 για να εμποδίσει τους επενδυτές εκτός του κλάδου να αγοράζουν μεγάλο μέρος της γεωργικής γης. «Η γη έχει γίνει αντικείμενο κερδοσκοπίας», δήλωσε ο ίδιος.

Όπως αναφέρεται στα διεθνή μέσα, πολλές αγροτικές εκτάσεις αγοράζονται στο πλαίσιο επενδύσεων, ούτως ώστε αυτό που μετράει περισσότερο στο τέλος είναι η αύξηση της τιμής της γης. Όμως, ο μέσος αγρότης δεν μπορεί να συμβαδίσει με τις αυξανόμενες τιμές. «Οι νέοι αγρότες δεν έχουν πλέον την ευκαιρία να αγοράσουν γη», ανέφερε ο Vogel. Ο ίδιος επιθυμεί την εισαγωγή ενός σχεδίου νόμου για τη διάρθρωση της γεωργίας, το οποίο αναμένεται να κατατεθεί στο Κοινοβούλιο του ομόσπονδου κρατιδίου το δεύτερο τρίμηνο του 2023, με στόχο τη μείωση των τιμών.

Ο Vogel χαρακτήρισε ως πρόβλημα τις τιμές της γης, οι οποίες έχουν τετραπλασιαστεί από το 2007. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μεγάλοι επενδυτές μπορούσαν να προσφέρουν μέχρι και 40.000 ευρώ για μια περιοχή για την οποία ένας αγρότης θα πλήρωνε το πολύ 12.000 ευρώ.

Σύμφωνα με τα σχέδια του υπουργού, ο κανόνας που θα εισαχθεί θα προβλέπει ότι ο ορισμός της αντικειμενικής αξίας των εκτάσεων σε μια περιοχή θα γίνεται βάσει του μητρώου αγοραπωλησιών που αφορούν αποκλειστικά αγρότες και όχι κερδοσκόπους επενδυτές. «Αυτό θα λειτουργήσει πραγματικά ευεργετικά για τη μείωση των τιμών», επεσήμανε ο Vogel.

Ο υπουργός Γεωργίας του Βρανδεμβούργου θέλει, επίσης, να εισαγάγει έναν κόφτη για τις τιμές μίσθωσης. Το Βρανδεμβούργο έχει περίπου 13 εκατομμύρια στρέμματα αγροτικής γης. Τα 2/3 από αυτά είναι μισθωμένα, δηλαδή δεν ανήκουν στους ιδιοκτήτες των εκμεταλλεύσεων. Η τιμή μισθώματος της καλλιεργήσιμης γης ήταν 18,4 ευρώ ανά στρέμμα το 2020, από 7,3 ευρώ ανά στρέμμα το 2001.