Γιάννενα: Στις αρχές του 2022 θα λειτουργήσει το εργαστήριο μικροβιολογικών αναλύσεων για την πρόληψη της μαστίτιδας στα αιγοπρόβατα

Διευρύνει τις ερευνητικές του δράσεις προς όφελος του πρωτογενούς τομέα, των μεταποιητών και των καταναλωτών, το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Αγροτικών Προϊόντων του τμήματος Γάλακτος του ΕΛΓΟ Δήμητρα Ιωαννίνων, που βρίσκεται στην φάση ανάπτυξης μια νέας ερευνητικής υποδομής, με στόχο την ποιότητα του Γάλακτος.

Στις αρχές του 2022, η δομή, που θα στεγάζεται στα ανακαινισμένα εργαστήρια της παλιάς πτέρυγας του τμήματος Γάλακτος στις εγκαταστάσεις του Κατσικά, θα ξεκινήσει να λειτουργεί, καθώς αυτή την περίοδο «τρέχουν» οι διαγωνισμοί για τη διαμόρφωση του χώρου και την προμήθεια του εξοπλισμού, ενώ θα τη στελεχώσουν 16 νέοι επιστήμονες με σύμβαση μίσθωσης έργου.

Το έργο, ύψους 1,9 εκατομμυρίων ευρώ περίπου, υλοποιείται στο πλαίσιο της πράξης «Ερευνητική Υποδομή “MilkQuality” στην Αγροδιατροφή: Έλεγχος της μαστίτιδας σε μικρά μηρυκαστικά γαλακτοπαραγωγής και βελτίωση της ποιότητας του νωπού γάλακτος και των τυροκομικών προϊόντων με εφαρμογή προχωρημένων μοριακών και στατιστικών μεθόδων», που εντάσσεται στη Δράση «Ενίσχυση των Υποδομών Έρευνας και Καινοτομίας» και χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η υλοποίηση του έργου θα «προικίσει» τον ΕΛΓΟ Δήμητρα και τις τοπικές υπηρεσίες του με σημαντικό εργαστηριακό εξοπλισμό, αλλά παράλληλα, θα δώσει τη δυνατότητα σε κτηνοτρόφους και στη βιομηχανία να βρουν λύσεις σε ζητήματα που αφορούν την ποιότητα του γάλακτος, αλλά και στήριξη σε προσπάθειες ανάπτυξης νέων αγροδιατροφικών προϊόντων ακόμα, όπως ανέφερε ο μοριακός μικροβιολόγος γάλακτος του τμήματος Γάλακτος Ιωαννίνων του ΕΛΓΟ Δήμητρα δρ. Μάριος Ματαράγκας.

Η ερευνητική υποδομή θα έχει πανελλαδική εμβέλεια, με στόχο να αναβαθμίσει την ποιότητα και την προστιθέμενη αξία του γάλακτος και των προϊόντων του, μέσω κυρίως της μείωσης των περιπτώσεων υποκλινικής μαστίτιδας. Πρόκειται για ένα πρόβλημα που εμφανίζεται συχνά και ισοδυναμεί με μεγάλες οικονομικές απώλειες για τις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, με την τρέχουσα αντιμετώπιση της νόσου να βασίζεται στη χορήγηση αντιβιοτικών, κάτι που όμως έχει υψηλό κόστος και ενδεχόμενα όχι τα αναμενόμενα αποτελέσματα.

Στη δομή που θα δημιουργηθεί στον Κατσικά, θα γίνονται μικροβιολογικές, φυσικοχημικές και μοριακές αναλύσεις στο γάλα και τα τυροκομικά προϊόντα, αλλά παράλληλα θα μπορεί να αντιμετωπίσει προβλήματα και σε άλλα αγροδιατροφικά προϊόντα, όπως το κρέας.

Αξίζει να σημειωθεί πως η λειτουργία της δομής δίνει μια σειρά οφέλη προς τους παραγωγούς και τις μεταποιητικές βιομηχανίες αλλά και τους καταναλωτές, αφού, μέσω της έρευνας, είναι δυνατή η πλήρης ανάλυση των πρώτων υλών και προϊόντων, ο ποιοτικός έλεγχος, ακόμη και ο προσδιορισμός του εμπορικού χρόνου ζωής (shelf-life) και της ασφάλειας των προϊόντων ζωικής προέλευσης.

Παράλληλα, η δομή θα μπορεί να υποστηρίξει την ανάπτυξη νέων, καινοτόμων προϊόντων, να συμβάλλει στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων μέσω της μείωσης των απωλειών, των κτηνιατρικών δαπανών, του κόστους εκτροφής και της βελτίωσης της παραγωγής (κτηνοτροφία ακριβείας).

Οι έλεγχοι, που αφορούν τη σύσταση και την ανάλυση των φυσικοχημικών παραμέτρων, θα συμβάλλουν όμως και στη διασφάλιση της αυθεντικότητας των προϊόντων ΠΟΠ (Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης), ΠΓΕ (Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης) και ΕΠΙΠ (Εγγυημένο Παραδοσιακό Ιδιότυπο Προϊόν), βάζοντας «φρένο» και στις ελληνοποιήσεις, που αποτελούν πλήγμα για την πρωτογενή παραγωγή.

Πηγή: agon.gr