ΓΠΑ: Εκπαιδευτικό πρόγραμμα στην «Οργάνωση και Διοίκηση Αγροδιατροφικών Επιχειρήσεων»

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών προσφέρει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Οργάνωση και Διοίκηση Αγροδιατροφικών Επιχειρήσεων», διάρκειας 120 ωρών, με σκοπό να εφοδιάσει τους εκπαιδευόμενους με εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες, ώστε να μπορούν να δίνουν κατάλληλες και πρακτικές λύσεις στα πολύπλοκα προβλήματα της οργάνωσης και διοίκησης αγροδιατροφικών επιχειρήσεων, να σχεδιάζουν τις στρατηγικές εκείνες οι οποίες προάγουν την αποτελεσματικότητα των επιχειρήσεων, αλλά και να αναπτύξουν ηγετικό ρόλο στην προώθηση και στην αποτελεσματική υλοποίηση των λειτουργιών της διοίκησης μίας αγροδιατροφικής επιχείρησης.

Το γνωστικό πεδίο της οργάνωσης και διοίκησης αγροδιατροφικών επιχειρήσεων, σύμφωνα με το ΚΕΔΙΒΙΜ, έχει ιδιαίτερη σημασία για την εξασφάλιση της παγκόσμιας επισιτιστικής ασφάλειας καθώς και της κερδοφόρας και βιώσιμης παραγωγής τροφής. Ενισχύει την αποτελεσματική οργάνωση των λειτουργιών των αγροδιατροφικών επιχειρήσεων καθώς και την ανάπτυξη κατάλληλων στρατηγικών για την επικερδή και βιώσιμη λειτουργία τους.

Πρόκειται για ένα σύγχρονο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που συνδυάζει γνώσεις και πρακτικές δεξιότητες που προάγουν την επιχειρηματικότητα στον αγροδιατροφικό τομέα καθώς και παρέχει σε βάθος γνώσεις που χρειάζεται κάθε σύγχρονος επαγγελματίας, για να εφαρμόσει σύγχρονες και καινοτόμες στρατηγικές οργάνωσης και διοίκησης αγροδιατροφικών επιχειρήσεων. Οι εγγραφές θα παραμείνουν ανοιχτές μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου.