ΓΠΑ: Μεταπτυχιακές σπουδές στην «ολοκληρωμένη διαχείριση παραγωγής γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων»

Στο πλαίσιο του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) των συνεργαζόμενων Τμημάτων Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου και Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ) με τίτλο «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παραγωγής Γάλακτος και Γαλακτοκομικών Προϊόντων» καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρονικά από 5 Ιουνίου ως 5 Οκτωβρίου 2020 στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας του Δ.Π.Μ.Σ. dpms [email protected]

Βρείτε ΕΔΩ περισσότερες πληροφορίες για τα δικαιολογητικά 

Βρείτε ΕΔΩ την αίτηση εισαγωγής

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον Διευθυντή του Δ.Π.Μ.Σ. Αν. Καθηγητή κ. Θεόφιλο Μασούρα (Ιερά Οδός 75, Βοτανικός Τ.Κ. 118 55, τηλ. 210-529 4675, e-mail: [email protected]), στη Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ., Ιερά Οδός 75, 11855 Αθήνα,     τηλ. 210 5294653, e-mail: dpms ά8ίΓγ@8υ8.αΓ.και στην ιστοσελίδα  του Δ.Π.Μ.Σ http: //fst.aua .gr/el/node/278