Με γρήγορους ρυθμούς η εφαρμογή τεχνολογιών στο χωράφι

Προς τις σύγχρονες τεχνολογικές λύσεις στο χωράφι στρέφεται ο αγροτικός τομέας, εισάγοντας αυτοματισμούς και συστήματα ευφυούς γεωργίας για να αντεπεξέλθει στην πρόκληση της παραγωγής περισσότερων τροφίμων με λιγότερους πόρους.

Σύμφωνα με την πρόσφατη ανάλυση που διεξήχθη από την BIS Research, η αυξανόμενη ζήτηση για την κατανόηση των διεργασιών στο χωράφι μέσω της άντλησης πληροφοριών, η αυξανόμενη ανάγκη βελτιστοποίησης της διαχείρισης της αγροτικής εκμετάλλευσης και η αυξανόμενη ανάπτυξη αυτόνομου εξοπλισμού στη γεωργία, είναι ορισμένοι παράγοντες που συνέβαλαν στην ανάπτυξη της αγοράς.

Η έκθεση, που αφορά την περίοδο 2019-2024, προβλέπει ότι η παγκόσμια αγορά τεχνητής νοημοσύνης στον αγροτικό τομέα θα έχει διαρκώς αυξητικές τάσεις. Αυτή η πορεία οφείλεται στο γεγονός ότι τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης επιτρέπουν, μεταξύ άλλων, την καταγραφή και ερμηνεία των συνθηκών και των αναγκών σε μία εκμετάλλευση, ενώ μπορούν να προβλέπουν ασθένειες και καιρικές συνθήκες για την αποφυγή καταστροφών.

Με βάση την περιοχή, η Βόρεια Αμερική συγκέντρωσε συνολικά έσοδα 476,9 εκατομμυρίων δολαρίων το 2019 και αναμένεται να αποφέρει τα υψηλότερα έσοδα κατά την περίοδο πρόβλεψης (2019-2024). Ωστόσο, η περιοχή της Ασίας παρουσίασε τον ταχύτερο ρυθμό ανάπτυξης της αγοράς λόγω της τεράστιας διαθεσιμότητας καλλιεργήσιμης γης, της οικονομικής εξάρτησης των χωρών από τη γεωργία, καθώς και της υποστήριξης της κυβέρνησης όσον αφορά τις επιδοτήσεις, τους κανονισμούς και την έρευνα.