Η ΠΑΜ-Θ για την σύλληψη του κτηνιάτρου που εμπλέκεται σε απάτη

Με αφορμή την σύλληψη κτηνιάτρου του Κτηνιατρικού Εργαστηρίου Κομοτηνής του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, από τη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας για χρηματισμό, στα πλαίσια εφαρμογής του Προγράμματος εκρίζωσης της βρουκέλωσης των βοοειδών, η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, σημειώνει τα εξής:

«Η παραβατική συμπεριφορά του ως άνω κρατικού υπαλλήλου εντοπίστηκε εγκαίρως από τις αρχές της Περιφέρειας και με ενέργειές της προς τα αρμόδια όργανα έγινε δυνατή η σύλληψή του. Οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες της ΠΑΜΘ, διαπίστωσαν πως για πολλές από τις εκμεταλλεύσεις για τις οποίες ο ως άνω υπάλληλος έστελνε «θετικά» αποτελέσματα για το ιστορικό τους, η απουσία κλινικών συμπτωμάτων και τα επιδημιολογικά δεδομένα, δεν καταδείκνυαν μόλυνση από το νόσημα.

Ως εκ τούτου αμφισβήτησαν τα αποτελέσματα, ενημέρωσαν αρμοδίως το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και ζητήθηκε η συνδρομή του Εργαστηρίου Αναφοράς της Λάρισας (Προϊστάμενο Εργαστήριο), για την επιβεβαίωση ή μη των θετικών αποτελεσμάτων και μόνο σε περίπτωση επιβεβαίωσης λαμβάνονταν περιοριστικά μέτρα για τις εκμεταλλεύσεις.

Η Περιφέρεια δηλώνει πως οι ενέργειες μεμονωμένων δημοσίων λειτουργών, δεν μπορούν να αμαυρώνουν την τεράστια προσπάθεια που καταβάλλεται συνεχώς από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, αλλά και συνολικά από την Περιφέρεια, για την καταπολέμηση πλήθους επιζωοτιών, για την προστασία του ζωικού κεφαλαίου και της περιουσίας των κτηνοτρόφων και πρωτίστως την προστασία της Δημόσιας Υγείας.

Σε κάθε περίπτωση η υπόθεση βρίσκεται τώρα στα χέρια της δικαιοσύνης, που είναι και η μόνη αρμόδια για την διαλεύκανση του ζητήματος».