Χόγκαν: Δεν προβλέπονται νέα μέτρα για ελαιοπαραγωγούς που πλήττονται από την κλιματική αλλαγή

Χόγκαν: Δεν προβλέπονται νέα μέτρα για ελαιοπαραγωγούς που πλήττονται από την κλιματική αλλαγή
-Διαφήμιση-
Σπούδασε την αγροτική ειδικότητα που σου αρέσει εντελώς ΔΩΡΕΑΝ!

Τα κοινοτικά μέτρα για την αειφόρα διαχείριση των πόρων και το μέτρο για τους Νέους Γεωργούς αλλά και για τη μεταφορά γνώσεων ή τις επενδύσεις σε υλικά του ενεργητικού, μπορούν να βοηθήσουν αποτελεσματικά τους παραγωγούς ελαιολάδου και ελιάς, σύμφωνα με όσα ανέφερε ο κοινοτικός επίτροπος Φιλ Χόγκαν, απαντώντας σ΄ερώτηση του αντιπροέδρου της Ευρωβουλής κι επικεφαλής της ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρη Παπαδημούλη.

Ο κ.Παπαδημούλης ζήτησε να πληροφορηθεί για τα μέτρα προστασίας της παραγωγής του ελαιολάδου καθώς ειδικά οι χώρες του ευρωπαϊκού νότου, παράγουν  περί το 70%-75% της συνολικής παραγωγής ελαιολάδου της Ευρώπης και το 1/3 περίπου της παραγωγής επιτραπέζιας ελιάς. Αναφερόμενος στην καλλιέργεια της ελιάς σημείωσε πως παρατηρείται μείωση της παραγωγής τα τελευταία χρόνια, η οποία οφείλεται κυρίως σε εξωγενείς παράγοντες και κλιματικές αλλαγές, με μεγάλες περιόδους ξηρασίας και αύξηση της θερμοκρασίας.

-Διαφήμιση-
Corteva agriculture

Ο κ.Χόγκαν απέφυγε να πάρει θέση αλλά μίλησε για τα μέτρα, που είναι διαθέσιμα  στο πλαίσιο της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ), για τη στήριξη του ελαιοκομικού τομέα και των νεαρών γεωργών. Ειδικότερα ανέφερε τα εξής:

Όσον αφορά τη στήριξη στον τομέα του ελαιολάδου και των επιτραπέζιων ελιών που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και στο πλαίσιο τριετών προγραμμάτων εργασίας, οι ελληνικές, ιταλικές και γαλλικές οργανώσεις παραγωγών, ενώσεις οργανώσεων παραγωγών και διεπαγγελματικές οργανώσεις μπορούν να περιλαμβάνουν στα προγράμματά τους μέτρα με στόχο τη βελτίωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της ελαιοκαλλιέργειας, της ανταγωνιστικότητάς της διά του εκσυγχρονισμού και/ή της ποιότητας του παραγόμενου ελαιολάδου και των επιτραπέζιων ελιών.

Το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) προβλέπει στήριξη για μια σειρά δραστηριοτήτων που συμβάλλουν στην αειφόρο ανάπτυξη των πόρων την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, καθώς και της ικανότητάς τους, στην περίπτωση των παραγωγών ελαιολάδου, να προσαρμόζονται στην κλιματική αλλαγή και να προάγουν την ισόρροπη εδαφική ανάπτυξη.

Σε γενικές γραμμές, οι νεαροί γεωργοί έχουν πρόσβαση σε εργαλεία που είναι διαθέσιμα στο πλαίσιο και των δύο πυλώνων. Όσον αφορά τον πρώτο πυλώνα στο πλαίσιο του καθεστώτος βασικής ενίσχυσης (ΚΒΕ), οι νεαροί γεωργοί και/ή οι γεωργοί που ξεκινούν τη γεωργική τους δραστηριότητα μπορούν να λαμβάνουν ετήσια συμπληρωματική ενίσχυση (ενίσχυση για τους νεαρούς γεωργούς) για μέγιστη περίοδο 5 ετών. Μπορούν επίσης να έχουν πρόσβαση κατά προτεραιότητα στην κατανομή από το εθνικό ή περιφερειακό απόθεμα.

Το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την περίοδο 2014-2020, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το ΕΓΤΑΑ, παρέχει στήριξη για την εγκατάσταση νεαρών γεωργών, η οποία μπορεί να συνδυαστεί με άλλα μέτρα, όπως για παράδειγμα τη μεταφορά γνώσεων ή τις επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού.

-Διαφήμιση-
συνεδριο αγροτεχνολογιας