Η Αχαΐα «πρωταθλήτρια» στις αναδιαρθρώσεις αμπελώνων

Με 11.206,36 στρέμματα από το 2004 έως το 2015 και ποσοστό 19,05% ο νομός Αχαΐας κατατάσσεται ως πρώτος νομός της χώρας στην υλοποίηση προγραμμάτων αναδιάρθρωσης αμπελώνων, σε σύνολο 58.830,93 στρεμμάτων.

Δικαιότερη η κατανομή των αδειών φύτευσης νέων αμπελώνων - Προτεραιότητα σε καλλιεργητές με μικρό κλήρο

Σύμφωνα με την ΚΕΟΣΟΕ, η πρωτιά αυτή ερμηνεύει και την πρωτιά στις αναδιαρθρώσεις αμπελώνων με 13.043,41 στρέμματα της ποικιλίας Ροδίτης, η οποία καταλαμβάνει υψηλότατο ποσοστό στις αναδιαρθρώσεις της τάξης του 22,17% σε σύνολο χώρας και φυσικά κατατάσσει την Π.Ε. της Δ. Ελλάδας στην πρώτη επίσης θέση από άποψη Περιφερειών, σύμφωνα με τα στοιχεία που επεξεργάστηκε η ΚΕΟΣΟΕ.

Δεύτερος νομός της χώρας στις αναδιαρθρώσεις κατατάσσεται ο νομός Βοιωτίας με 3.715,95 στρέμματα για την ίδια περίοδο, τρίτος ο νομός Ηρακλείου με 2.636,90 στρέμματα, τέταρτος ο νομός Αρκαδίας με 2.461,82 στρέμματα, πέμπτος ο νομός Φλώρινας με 2.012,50 στρέμματα και έκτος ο νομός Λάρισας με 1.983,53 στρέμματα.

Σε επίπεδο περιφερειακών ενοτήτων η κατάταξη αναδιαρθρωθεισών εκτάσεων από το 2004 έως το 2015 είναι η ακόλουθη:

Σε επίπεδο νομών η αντίστοιχη κατάταξη είναι η ακόλουθη: