Η εγκύκλιος για τους ενεργούς συνταξιούχους άργησε μια μέρα

Γλυτώνουν εισφορές και ποινή μείωσης 60%, αν έχουν συνταξιοδοτηθεί πριν από τον νόμο Κατρούγκαλου

Στις 19 Δεκεμβρίου η καταβολή συντάξεων Ιανουαρίου 2019 για τους συνταξιούχους του ΟΓΑ

Kατόπιν εορτής για χιλιάδες ενεργούς συνταξιούχους άλλων –πλην ΟΓΑ– Ταμείων ήρθε η εγκύκλιος του υπουργείου Εργασίας, με την οποία ξεκαθαρίζεται ότι όσοι εξ αυτών έχουν συνταξιοδοτηθεί πριν εφαρμοστούν οι διατάξεις του νόμου Κατρούγκαλου εξαιρούνται από την καταβολή εισφορών για το αγροτικό εισόδημα που δηλώνουν στην εφορία, αλλά και από την περικοπή της σύνταξής τους σε ποσοστό 60%.

Ο φόβος των περικοπών και των επιπλέον επιβαρύνσεων αποδείχτηκε ισχυρότερος από τις λεκτικές διαβεβαιώσεις του υφυπουργού Κοινωνικής Ασφάλισης, Τάσου Πετρόπουλου, με αποτέλεσμα πολλοί εξ αυτών να σπεύσουν να μεταβιβάσουν τα δικαιώματά τους, ενώ δεν ήταν λίγοι και αυτοί που επέλεξαν να μην τα ενεργοποιήσουν καν εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας. Σύμφωνα με πληροφορίες της «ΥΧ», ένα μεγάλο ποσοστό από τις 40.000 αιτήσεις μεταβίβασης δικαιωμάτων, που είχαν υποβληθεί μέχρι τις αρχές αυτής της εβδομάδας, αφορά συνταξιούχους του Δημοσίου, του ΙΚΑ, του ΟΑΕΕ κ.ά. ασφαλιστικών ταμείων. Εξίσου μεγάλο είναι και το ποσοστό των συνταξιούχων, αλλά και των ετεροεπαγγελματιών στους περίπου 25.000 παραγωγούς, οι οποίοι, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, δεν είχαν προσέλθει έως την περασμένη Παρασκευή 15 Ιουνίου για να υποβάλουν δηλώσεις ΟΣΔΕ. Χαρακτηριστικό είναι και το παράδειγμα θεσσαλικού συνεταιρισμού, που, όπως αναφέρει στην «ΥΧ» μέλος της διοίκησής του, σχεδόν οκτώ στις δέκα αιτήσεις μεταβίβασης δικαιωμάτων, που έχουν υποβληθεί μέχρι στιγμής, προέρχεται από συνταξιούχους έτερων –πλην ΟΓΑ, δηλαδή– Ταμείων και ετεροεπαγγελματίες.

Εντύπωση προκαλεί, επίσης, το γεγονός ότι, παρά τα σχετικά δημοσιεύματα της «ΥΧ» –η οποία από την πρώτη στιγμή ανέδειξε το θέμα– και το πλήθος ερωτήσεων που κατατέθηκαν στη Βουλή, το υπουργείο Εργασίας αποφάσισε να εκδώσει την πολυαναμενόμενη εγκύκλιο, αφού είχε ήδη εκπνεύσει η προθεσμία για την εμπρόθεσμη υποβολή των αιτήσεων ΟΣΔΕ.

Οι διατάξεις

Έστω και με καθυστέρηση, πάντως, το έγγραφο που υπογράφει ο Τάσος Πετρόπουλος διευκρινίζει ότι όσοι κατέστησαν συνταξιούχοι μέχρι την έναρξη ισχύος του νόμου 4387/2016, δηλαδή τη 12η Μαΐου 2016, έχουν αγροτική δραστηριότητα και προέρχονται από άλλα –εκτός του ΟΓΑ– ασφαλιστικά ταμεία δεν θα υποστούν την «ποινή» μείωσης της σύνταξής τους. Επιπλέον, δεν έχουν υποχρέωση καταβολής εισφορών για το συγκεκριμένο εισόδημα.

Eιδικότερα, στην εγκύκλιο (αριθ. Φ.80000/οικ. 29713/779/30.6.2016 ) αναφέρεται ότι:

«Σε ό,τι αφορά τους συνταξιοδοτηθέντες από τους λοιπούς πλην του πρώην ΟΓΑ φορείς κύριας ασφάλισης ή το Δημόσιο μέχρι 12/5/2016, καθώς και εκείνους στους οποίους η έναρξη καταβολής σύνταξης ανατρέχει μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία (σχετική η αριθ. Φ. 80000/οικ. 29713/779/30.6.2016 εγκύκλιος, ΑΔΑ: ΩΓ74465Θ1Ω-ΡΞ9), οι οποίοι έχουν εισόδημα από άσκηση αγροτικής δραστηριότητας, δεν ήταν υπόχρεοι καταβολής ασφαλιστικών εισφορών στον πρώην ΟΓΑ μέχρι 31/12/2016 και θα εξακολουθήσουν να μην είναι υπόχρεοι καταβολής ασφαλιστικών εισφορών στον ΕΦΚΑ από 1/1/2017 λόγω άσκησης αγροτικής δραστηριότητας, και να μην εμπίπτουν και στις διατάξεις του άρθρου 20 του ν.4387/2016».

Το εν λόγω άρθρο 20, υπενθυμίζουμε, αφορά την απασχόληση και το ασφαλιστικό καθεστώς των συνταξιούχων που αναλαμβάνουν εργασία ή αποκτούν ιδιότητα ή δραστηριότητα υποχρεωτικώς υπακτέα στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ και προβλέπει την καταβολή μειωμένων σε ποσοστό 60% ακαθάριστων συντάξεων (κύριων και επικουρικών) για όσο διάστημα απασχολούνται ή διατηρούν την «επίμαχη» ιδιότητα ή δραστηριότητα. Προβλέπει, επίσης, την καταβολή εισφορών για το εισόδημα αυτό.

Αδιευκρίνιστο παραμένει το τι θα συμβεί με συνταξιούχους που αποκτούν για πρώτη φορά φέτος δικαιώματα μέσω κληρονομιάς. Ειδικοί της ασφάλισης, ερμηνεύοντας τη νέα εγκύκλιο –και με την επιφύλαξη παροχής επιπλέον διευκρινίσεων από το υπουργείο Εργασίας–  εκτιμούν ότι, εφόσον οι εν λόγω ασφαλισμένοι έχουν συνταξιοδοτηθεί πριν από τις 12/5/2016, θα αντιμετωπίσουν πρόβλημα περικοπής της σύνταξής τους.

Παίρνουν επιστροφή οι γεννηθέντες το 1950

Τα χρήματά τους πίσω θα πάρουν όσοι αγρότες έχουν γεννηθεί το 1950, θεμελιώνουν φέτος συνταξιοδοτικό δικαίωμα και έχουν ήδη υποβάλει τα χαρτιά τους για σύνταξη, αλλά κλήθηκαν από τον ΕΦΚΑ να καταβάλουν εισφορές τους προηγούμενους μήνες του 2017. Στην εγκύκλιο του υπουργείου Εργασίας, διευκρινίζεται ότι οι συγκεκριμένοι ασφαλισμένοι εξαιρούνται από την καταβολή εισφορών για το 2017 και, στις περιπτώσεις που αυτές έχουν πληρωθεί –αφού έχει προηγουμένως ληφθεί σχετικό ειδοποιητήριο από τον ΕΦΚΑ– τα ποσά θα επιστραφούν.

Για τους γεννηθέντες, πάντως, μετά την ανωτέρω ημερομηνία, ασφαλισμένους στον πρώην ΟΓΑ, σημειώνεται ότι είναι υποχρεωτική η καταβολή ασφαλιστικών εισφορών μέχρι την ημερομηνία συνταξιοδότησης ή διακοπής της ασφάλισης, εφόσον στη δεύτερη περίπτωση προκύπτει διακοπή άσκησης της δραστηριότητας πριν από την υποβολή αίτησης συνταξιοδότησης.

Για την ίδια κατηγορία ασφαλισμένων, δεν απαιτείται η διακοπή της επαγγελματικής δραστηριότητας για την υποβολή αίτησης συνταξιοδότησης στον ΕΦΚΑ, σε περίπτωση που αυτοί συνεχίζουν τη δραστηριότητά τους για την οποία είχαν υποχρέωση ασφάλισης στον πρώην ΟΓΑ πριν από τη συνταξιοδότησή τους.

 

Στα τέλη Ιουλίου η πληρωμή των οικογενειακών (φωτό ΟΓΑ)

Στο τελευταίο δεκαήμερο του Ιουλίου αναμένεται να καταβληθεί η δεύτερη δόση των οικογενειακών επιδομάτων από τον ΟΓΑ.

Οι δικαιούχοι καλούνται μέχρι και τις 30 Ιουνίου να καταθέσουν στον Οργανισμό τις αιτήσεις Α21, προκειμένου να μην υπάρξουν προβλήματα με την είσπραξη των επιδομάτων τους. Αιτήσεις που θα υποβληθούν μετά την 30ή Ιουνίου 2017, θα επεξεργαστούν και θα ελεγχθούν στη συνέχεια, ενόψει της πληρωμής της επόμενης (τρίτης) δόσης, όπως διευκρινίζεται από τον ΟΓΑ.