Ίδρυση πτηνοτροφείου για κότες ελευθέρας βοσκής

Mπορεί να ενισχυθεί η ίδρυση πτηνοτροφείου για κότες ελευθέρας βοσκής, αλλά ο δικαιούχος να μην είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότης;

Κώστας, Λάρισα

Η απαίτηση για την ενίσχυση, μέσω των Σχεδίων Βελτίωσης, για ίδρυση πτηνοτροφείου είναι ο δικαιούχος να είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότης. Η μόνη περίπτωση που εξαιρείται είναι ο δικαιούχος να είναι εγκεκριμένος νέος αγρότης των προσκλήσεων του 2014 και 2016 ή να εγκριθεί μέσω της 2ης πρόσκλησης νέων αγροτών που τρέχει αυτό το διάστημα σε ορισμένες περιφέρειες.