Ηλεία: Απρόσκοπτα η λειτουργία του Εδαφολογικού Εργαστηρίου στην Αμαλιάδα

Συνεχίζει ακάθεκτο να προσφέρει τις υπηρεσίες του στους παραγωγούς, να παρακολουθεί και να διαχειρίζεται τα εδάφη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας το Εδαφολογικό Εργαστήριο που λειτουργεί στην Αμαλιάδα.

Πριν από λίγες ημέρες, η Περιφερειακή Επιτροπή Δυτικής Ελλάδας ενέκρινε την υπογραφή σύμβασης μεταξύ της περιφέρειας, του Δήμου Ήλιδας και του Πανεπιστημίου Πατρών. Κοινή πεποίθηση όλων των συμβαλλόμενων μερών αποτελεί η αναγκαιότητα εφαρμογής ενός περιφερειακού και αναπτυξιακού σχεδιασμού πολιτικών για την ορθολογική διαχείριση των εδαφών.

Με τον τρόπο αυτόν, θα δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες και ευκαιρίες για τη μείωση του κόστους παραγωγής, τον περιορισμό της συνεχούς υποβάθμισης των καλλιεργούμενων εδαφών, τη βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων, την ασφάλεια των καταναλωτών και την αύξηση του αγροτικού εισοδήματος.

Διαχείριση εδαφών

Αντικείμενο της Προγραμματικής Σύμβασης είναι η υλοποίηση του έργου, με τίτλο «Παρακολούθηση της ποιότητας και πολιτικές διαχείρισης των εδαφών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας». Από την επεξεργασία αποτελεσμάτων αναλύσεων εδαφικών δειγμάτων θα δημιουργηθούν ψηφιακοί θεματικοί χάρτες και θα γίνουν προτάσεις διαχείρισης των εδαφών, καθώς και παρουσίαση των αποτελεσμάτων στις περιοχές ενδιαφέροντος.

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας αναλαμβάνει να διαθέσει τον τεχνικό και λοιπό εξοπλισμό του Εδαφολογικού Εργαστηρίου της περιφέρειας, ο οποίος περιήλθε σε αυτήν από τη δωρεά του Διεθνούς Οργανισμού των Ορθόδοξων Χριστιανών – IOCC. Ο Δήμος Ήλιδας αναλαμβάνει να επιτρέψει τη λειτουργία του Εδαφολογικού Εργαστηρίου της Περιφέρειας Δυτικής στις εγκαταστάσεις του, στην Αμαλιάδα – επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου και Αντωνίου Πετραλιά.

Επίσης, θα πρέπει να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την εύρυθμη λειτουργία του εργαστηρίου της περιφέρειας, με τη συντήρηση και φροντίδα των κτηριακών του εγκαταστάσεων, καθώς και την πληρωμή των λογαριασμών δικτύων κοινής ωφέλειας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΔΕΥΑ κ.λπ.).

Ο ρόλος του πανεπιστημίου

Το Πανεπιστήμιο Πατρών αναλαμβάνει να διασφαλίσει την ορθή εκτέλεση όλων όσων αναλυτικά περιγράφονται στη σύμβαση, να επιλέξει, να απασχολεί και να διαθέτει επιστημονικό προσωπικό με τα απαραίτητα και ανάλογα προσόντα, προκειμένου να διασφαλισθεί η αρτιότητα υλοποίησης του παρεχόμενου έργου –στο πλαίσιο που του αναλογεί με βάση τα παραδοτέα του–, αλλά και να επιλέξει και να συντονίσει τους επιμέρους ερευνητές, οι οποίοι θα ασχοληθούν με τη σύμβαση – στο πλαίσιο που του αναλογεί με βάση τις απαιτήσεις και τα παραδοτέα της σύμβασης.

Ως εκπρόσωπος του Εδαφολογικού ορίστηκε ο αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης, Ανδρέας Φίλιας, με αναπληρωτή τον περιφερειακό σύμβουλο της ΠΕ Ηλείας, Θανάση Φουντά.

Από την επεξεργασία αποτελεσμάτων αναλύσεων εδαφικών δειγμάτων θα δημιουργηθούν ψηφιακοί θεματικοί χάρτες και θα γίνουν προτάσεις διαχείρισης των εδαφών, καθώς και παρουσίαση των αποτελεσμάτων στις περιοχές ενδιαφέροντος