Ηλεία: Ο ΤΟΕΒ Μυρτουντίων για τα τέλη

Το Δ.Σ. του ΤΟΕΒ ΜΥΡΤΟΥΝΤΙΩΝ ανακοινώνει στα μέλη του Οργανισμού, ότι ομόφωνα αποφάσισε τα εξής: Παρατείνεται η προθεσμία καταβολής τελών 2021 μέχρι την 20/01/2022 με έκπτωση επί των τελών 2021.

Από 21/01/2022 έως 31/01/2022 η καταβολή των τελών 2021 θα γίνεται χωρίς έκπτωση, ενώ από 01/02/2022 και εφεξής η καταβολή θα λαμβάνει χώρα με προσαύξηση 5% επί των οφειλών σύμφωνα με το καταστατικό του Οργανισμού.

Μετά την 31/01/2022 ο Οργανισμός θα βεβαιώσει της ληξιπρόθεσμες όφειλες στην ΔΟΥ και θα προβεί με συνεργεία του στην αφαίρεση υδροληψιών από τα αγροτεμάχια όσων οφείλουν.

Πηγή: ertmews.gr