Ημερίδα ΕΙΤ Food: Συνέργειες και καινοτομία οδηγούν την αγροδιατροφή σε νέα εποχή

H δυναμική των συνεργειών μέσα από clusters αγροδιατροφής, οι ευκαιρίες από τις πρωτοβουλίες των θερμοκοιτίδων υποστήριξης καινοτόμων επιχειρήσεων του αγροδιατροφικού τομέα, καθώς και οι προοπτικές από το πρόγραμμα Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, συζητήθηκαν, μεταξύ άλλων, στην ημερίδα του EIT Food, που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της BEYOND.

Ο συνιδρυτής των Industry Disruptors Game Changers (ID-GC) και Director του EIT Food Hub στην Ελλάδα, Μιχάλης Στάγκος, παρουσίασε την ανάπτυξη της πρωτοβουλίας του Smart Agro Lab, ενός επιταχυντή επώασης νεοφυών επιχειρήσεων στον πρωτογενή και τον αγροδιατροφικό τομέα, ένα εγχείρημα του κέντρου ικανοτήτων Smart Agro Hub. Αναφέρθηκε επίσης στον ρόλο του EIT Food, ως μιας πανευρωπαϊκής κοινότητας, η οποία αναπτύσσει συνεχώς νέες συνέργειες με μεγάλες εταιρίες και στην ελληνική αγορά, στον χώρο της διατροφής.

Κατά τη διάρκεια της ημερίδας, ο κ. Ρόδιος Γαμβρός, Πρόεδρος Επιστημονικής Επιτροπής του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων αναφέρθηκε στο ζήτημα της  ενσωμάτωσης της βιωσιμότητας στο επιχειρείν, ενώ η Ελένη Κούκουνα, επικεφαλής υπηρεσιών αειφορικής διαχείρισης SmartAgroHub, αναφέρθηκε στο εργαλείο LCA, (Life Cycle Assessment), με στόχο την αποτίμηση  του περιβαλλοντικού αποτυπώματος στην αγροδιατροφική αλυσίδα. Το πάνελ συντόνισε ο Θωμάς Μπαρτζάνας, Αντιπρύτανης Έρευνας, Οικονομικών και Ανάπτυξης, Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και Πρόεδρος ΔΣ Smart Agro Hub.

Η σημασία των συνεργειών και των συνεργασιών μεταξύ των επιχειρήσεων και των  πανεπιστημιακών ιδρυμάτων τονίστηκε από τα μέλη του Agrotech Export Cluster, τα οποία αναφέρθηκαν στον σκοπό λειτουργίας του cluster, που είναι να εφοδιάσει όσους συμμετέχουν σε αυτό με καινοτόμες λύσεις, τεχνογνωσία, προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Στην ίδια ημερίδα , προβλήθηκαν  από τoυς δημιουργούς του, Γρηγόρη Χατζηκώστα και Δημήτρη Φωτακίδη, οι στόχοι του Foodscale Hub, ενός Μη Κερδοσκοπικού Οργανισμού.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, έγινε παρουσίαση του #DigiAfriFood,  του ευρωπαϊκού κόμβου Ψηφιακής Καινοτομίας στον τομέα της Αγροδιατροφής.

Ακόμη, νέοι επιχειρηματίες από την περιοχή ΜΕΝΑ, με  καινοτόμες επιχειρήσεις μίλησαν για τις προκλήσεις και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν, σε μια συζήτηση στρογγυλής τραπέζης που συντόνισε η Elvira Domingo, Regional Innovation Programme Manager του EIT Food .

Στην εκδήλωση, ο τότε γενικός γραμματέας Έρευνας και Καινοτομίας, Αθανάσιος Κυριαζής, αναφερόμενος στο πρόγραμμα Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ, είπε ότι στηρίζει ιδιαίτερα τις καινοτόμες ιδέες και πρόσθεσε ότι στο πλαίσιο των δύο κύκλων που προηγήθηκαν, υποβλήθηκαν 5.500 προτάσεις από μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ερευνητικά κέντρα, εκ των οποίων οι 1.155 πήραν το «πράσινο φως».

Η ημερίδα συνδιοργανώθηκε από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (ΕΙΤ), τους Industry Disruptors Game Changers και το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΓΠΑ) και πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 26 Μαΐου 2023, στο πλαίσιο της BEYOND, στη Θεσσαλονίκη.