ΗΠΑ: Κερδίζει έδαφος και στη γεωργία το ρεύμα των περιβαλλοντικών και κοινωνικών κριτηρίων στις επενδύσεις

Βασικό κίνητρο ο μετριασμός της κλιματικής αλλαγής

Η υιοθέτηση Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών κριτηρίων, καθώς και κριτηρίων Εταιρικής Διακυβέρνησης (ESG) στην επενδυτική διαδικασία αποτελεί μια διαρκώς αυξανόμενη τάση σε όλο τον κόσμο, που όπως πρόσφατα διαβάσατε στην «ΥΧ» ενισχύεται μέσα στην πανδημία COVID-19.

Τα νέα δεδομένα που συλλέξαμε από αμερικανικές οικονομικές ιστοσελίδες έρχονται να καταδείξουν μια σημαντική άνοδο των επενδύσεων με ESG προσέγγιση και στον αγροτικό τομέα, ο οποίος μέχρι πρόσφατα δεν ήταν στο στόχαστρο της εν λόγω μερίδας του επιχειρηματικού κόσμου.

Οι επενδυτές που δίνουν έμφαση στους ESG παράγοντες στρέφουν το ενδιαφέρον τους στον πρωτογενή τομέα σε μια προσπάθεια να συμβάλουν στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής.

Το US SIF, μια οργάνωση που παρακολουθεί τις βιώσιμες επενδύσεις, ανέφερε τον Νοέμβριο ότι η βιώσιμη πρωτογενής παραγωγή είναι για πρώτη φορά ένα τόσο σημαντικό επενδυτικό κριτήριο για τους διαχειριστές κεφαλαίων. Από τα 17 τρισεκατομμύρια δολάρια που επενδύθηκαν σε παράγοντες ESG στις ΗΠΑ, οι διαχειριστές χρημάτων δήλωσαν ότι επένδυσαν 2,38 τρισεκατομμύρια δολάρια στη βιώσιμη γεωργία, ενώ οι θεσμικοί επενδυτές αφιέρωσαν 2,18 τρισεκατομμύρια δολάρια στο ίδιο πεδίο.

Οι επενδύσεις με υιοθέτηση κριτηρίων ESG –Περιβαλλοντικών, Κοινωνικών και Εταιρικής Διακυβέρνησης– στη γεωργία βρίσκονται ακόμη σε αρχικό στάδιο, κυμαινόμενες στο αντίστοιχο σημείο που κινούνταν ο τομέας των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας το 2007 σε ό,τι αφορά το επενδυτικό ενδιαφέρον με κριτήρια ESG, λέει η Έριν Φιτζέραλντ, διευθύνουσα σύμβουλος του USFRA, ενός εθνικού δικτύου οργανώσεων αγροτών που εργάζεται για την επέκταση των επενδύσεων ESG σε βιώσιμες αγροτικές τεχνολογίες.

Το USFRA δημοσίευσε πρόσφατα μια έκθεση σχετικά με το πώς οι επενδυτές με κριτήρια ESG μπορούν να χρησιμοποιήσουν δημόσιες ή ιδιωτικές επενδύσεις στον αγροτικό τομέα για να μετριάσουν την κλιματική αλλαγή βελτιώνοντας τα εδάφη.