ΗΠΑ: Yπηρεσία αξιολόγησης γης μέσω διαδικτύου λανσάρει το δίκτυο FBN

Το Farmer’s Business Network είναι ένα δίκτυο παροχής υπηρεσιών σε Αμερικανούς αγρότες, που τα τελευταία χρόνια γνωρίζει ολοένα και μεγαλύτερη ανάπτυξη, έχοντας συγκεντρώσει μέλη από διάφορες αγροτικές περιοχές των ΗΠΑ. Μέσω του ιστοτόπου του, οι αγρότες μπορούν να ενημερωθούν για τις τρέχουσες τιμές αγροεφοδίων στην περιοχή τους και να προβούν σε παραγγελίες, μέσα από ειδικές συμφωνίες που έχει συνάψει το δίκτυο με εταιρείες εισροών.

Μια νέα υπηρεσία που λάνσαρε πρόσφατα το FBN είναι η αξιολόγηση αγροτεμαχίων. Μέσω ενός διαδικτυακού εργαλείου, οι αγρότες μπορούν να αναζητήσουν σε σχετική εφαρμογή στο κινητό τους και να πάρουν πληροφορίες για αγροτεμάχια που τους ενδιαφέρουν σε 48 πολιτείες των ΗΠΑ. Αρκεί να καταχωρίσουν κάποια απλά στοιχεία, όπως ο ταχυδρομικός κώδικας του αγροτεμαχίου και η πολιτεία στην οποία βρίσκεται.

Στη συνέχεια, μέσα σε μερικές ημέρες, ο αγρότης λαμβάνει και μπορεί να «κατεβάσει» μια έκθεση που αναφέρει διάφορα χαρακτηριστικά των εν λόγω αγροτεμαχίων που τον ενδιαφέρουν.

Για παράδειγμα, μπορεί να δει, μεταξύ άλλων, ιστορικό για τις εναλλαγές των προϊόντων που καλλιεργήθηκαν τα τελευταία χρόνια, στοιχεία για την άρδευσή του, αναλυτικά ποιοτικά χαρακτηριστικά της σύνθεσης του εδάφους, όπως αλατότητα, υγρασία κ.λπ. και άλλα στοιχεία που σχετίζονται με τη μορφολογία των αγροτεμαχίων, όπως το ποσοστό κλίσης τους. Βεβαίως, στην έκθεση το εκάστοτε αγροτεμάχιο αξιολογείται ως προς την παραγωγικότητά του, βάσει των επιστημονικών κριτηρίων που έχει θεσπίσει η εκάστοτε πολιτεία.

Ένα στοιχείο που δεν προσδιορίζει το εργαλείο είναι αν τα υπό εξέταση αγροτεμάχια είναι προς πώληση. Αυτήν τη στιγμή, στη βάση δεδομένων της νέας υπηρεσίας υπάρχουν στοιχεία για 6 εκατομμύρια αγροτεμάχια. Προς το παρόν, η υπηρεσία βρίσκεται σε στάδιο όπου παρέχεται κατά σειρά προτεραιότητας, ενώ ο ενδιαφερόμενος αγρότης μπορεί να ζητήσει έως τρία αρχεία που περιλαμβάνουν έκαστο την ανάλυση έως τεσσάρων αγροτεμαχίων.