Υπεγράφη η σύμβαση χρηματοδότησης έργου του δήμου Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο του JESSICA

Υπεγράφη η σύμβαση χρηματοδότησης έργου του δήμου Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο του JESSICA

Υπεγράφη ανάμεσα στο δήμο Θεσσαλονίκης και την Τράπεζα Πειραιώς (Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας) η σύμβαση χρηματοδότησης του έργου «Εκσυγχρονισμός του Δημοτικού φωτισμού σε επιλεγμένους οδικούς άξονες και πάρκα», μέσω του προγράμματος JESSICA.

O συνολικός προϋπολογισμός του έργου €5,8 εκατ. και η χρηματοδότηση μέσω του JESSICA είναι €3,3 εκατ., για 15 χρόνια, με επιτόκιο 1,20%. Η συμμετοχή της Τράπεζας Πειραιώς στη χρηματοδότηση, που πρόεκυψε ύστερα από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, είναι στο 10% του κόστους επένδυσης, δηλαδή ποσού έως 500.000 ευρώ. 

Στόχος είναι η ενεργειακή διαχείριση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού και η μείωση των ενεργειακών δαπανών του Δήμου, καθώς και η βελτίωση του αστικού τοπίου της πόλης, μέσω της αισθητικής αναβάθμισης των περιοχών και των οδικών αξόνων.

To JESSICA

Το JESSICA είναι μία πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) σε συνεργασία με την Τράπεζα Ανάπτυξης του Συμβουλίου της Ευρώπης (CEB), υλοποιείται στην Ελλάδα μέσα από τη συνεργασία του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και της ΕΤΕπ με πόρους του ΕΣΠΑ 2007 – 2013, και στοχεύει στη στήριξη επενδύσεων σε βιώσιμα έργα αστικής ανάπτυξης, επιδιώκοντας ταυτόχρονα μόχλευση ιδιωτικών κεφαλαίων. Το JESSICA εισήγαγε μία νέα και διαφορετική προσέγγιση σε σχέση με τα μέχρι σήμερα Ευρωπαϊκά Προγράμματα Χρηματοδότησης (δανειακή επιστρεπτέα χρηματοδότηση με προνομιακούς όρους επιτοκίου και διάρκειας αποπληρωμής, αντί επιχορήγησης).

Η Τράπεζα Πειραιώς διαχειρίζεται  40 εκατ. ευρώ κεφαλαίων του JESSICA («Κοινή Ευρωπαϊκή υποστήριξη για βιώσιμες επενδύσεις σε αστικές περιοχές») για χρηματοδότηση έργων  αστικής ανάπτυξης υπό την ιδιότητά της ως Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης (ΤΑΑ) για τις περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας και Θεσσαλίας. Επιπρόσθετα, η Τράπεζα Πειραιώς συγχρηματοδοτεί τα έργα με 16,8 εκατ. ευρώ  από δικούς της και άλλους ιδιωτικούς πόρους.

Αναπτυξιακή Τραπεζική

Το έργο ευθυγραμμίζεται και με τους στόχους της νέας δράσης Αναπτυξιακής Τραπεζικής της Τράπεζας Πειραιώς. Περιλαμβάνει όλα τα ειδικότερα χαρακτηριστικά τόσο για τη δημιουργία πολλαπλασιαστικού αποτελέσματος για τους κατοίκους και τις συνθήκες ζωής στην πόλη της Θεσσαλονίκης, όσο και για την αξιοποίηση ευρωπαϊκών αναπτυξιακών κεφαλαίων, τα οποία συντελούν στη μόχλευση ιδιωτικών κεφαλαίων και στη μεγιστοποίηση του κοινωνικοοικονομικού οφέλους.

Ειδικότερα, το έργο αναμένεται να συμβάλει σε διάφορους τομείς της συγκεκριμένης περιοχής και προκύπτουν σημαντικές ωφέλειες από την υλοποίησή του, όπως π.χ.:

  • Αισθητική και ποιοτική αναβάθμιση των περιοχών παρέμβασης και των οδικών αξόνων, καθώς και ανάδειξη των σημείων αναφοράς και των πολιτιστικών στοιχείων της πόλης
  • Δημιουργία συνθηκών ασφάλειας σε πεζούς – οδηγούς και κατάλληλων προϋποθέσεων για τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων και της εγκληματικότητας
  • Μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας στις περιοχές επέμβασης (50% – 60%) με αντίστοιχη εξοικονόμηση δαπανών λειτουργίας και συντήρησης, και μείωση των εκπομπών CO2,
  • Βελτίωση της επιχειρηματικότητας στην ανατολική ζώνη της παραλίας της πόλης, η οποία εμφανίζεται υποφωτισμένη και υποβαθμισμένη σε αντίθεση με το νέο έργο της παραλίας.
  • Επίσης το έργο, λόγω του σημαντικού μεγέθους του και της καινοτόμου προσέγγισης στην ενεργειακή διαχείριση και αναβάθμιση του περιβάλλοντος του Δήμου, αναμένεται να αποτελέσει το εφαλτήριο για την ενεργοποίηση του ενδιαφέροντος για αντίστοιχα έργα από λοιπούς ΟΤΑ καθώς και ιδιωτικούς φορείς, ενώ αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα αντίστοιχα έργα που έχουν υλοποιηθεί τα τελευταία χρόνια στη χώρα. 

Κατά τη διάρκεια της τελετής υπογραφής ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Γιάννης Μπουτάρης επεσήμανε ότι η συμμετοχή του Δήμου Θεσσαλονίκης στο πρόγραμμα JESSICA, ένα χρηματοδοτικό εργαλείο που επιτρέπει την άντληση κεφαλαίων του Ταμείου Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης με ιδιαίτερα χαμηλό κόστος και πολύ ευνοϊκές συνθήκες, είναι πολύ σημαντική. Όπως εξήγησε, ο Δήμος Θεσσαλονίκης είναι ο πρώτος δήμος της χώρας που μετέχει στο JESSICA. Επίσης –όπως είπε- σε μια εποχή όπου οι πόροι των δήμων περιορίζονται δραστικά σε βαθμό που οι δήμοι ασφυκτιούν, ο Δήμος Θεσσαλονίκης εξασφαλίζει κονδύλια για να χρηματοδοτήσει μια ουσιαστική παρέμβαση που θα επιφέρει άμεσα αποτελέσματα στη βελτίωση της ποιότητας ζωής.

Από την πλευρά του ο διευθύνων σύμβουλος της Πειραιώς Real Estate και Μέλος της Επενδυτικής Επιτροπής του Ταμείου Αστικής Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα JESSICA κ. Γιώργος Παπαϊωάννου αναφέρθηκε στις θετικές επιπτώσεις του έργου στη βελτίωση της ενεργειακής διαχείρισης του δικτύου και τη μείωση των ενεργειακών δαπανών του Δήμου. Επίσης σημείωσε την αξία της αισθητικής και ποιοτικής αναβάθμισης των συγκεκριμένων περιοχών και των οδικών αξόνων.

Παρών  στην τελετή υπογραφής ήταν ο Σύμβουλος Διοίκησης της Τράπεζας Πειραιώς κ. Χριστόδουλος Αντωνιάδης, ο οποίος υπογράμμισε ότι η Τράπεζα είναι προσανατολισμένη στη στήριξη της αναπτυξιακής διαδικασίας στη χώρα, αλλά και στην αξιοποίηση των κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προς όφελος της επιχειρηματικότητας και της κοινωνίας.