Ισπανία: Εγκαινιάζεται νέα στρατηγική κατά της ερημοποίησης

Η ισπανική κυβέρνηση ανακοίνωσε ένα νέο ολοκληρωμένο πολυετές σχέδιο δράσης για την καταπολέμηση της ερημοποίησης, ένα φαινόμενο που πλήττει τα 2/3 της χώρας. Η ερημοποίηση θεωρείται μια συνεχώς αυξανόμενη απειλή για τη γονιμότητα του εδάφους και τη βιοποικιλότητα σε πολλές περιοχές της χώρας της Ιβηρικής, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων από τις πιο ενεργές ελαιοπαραγωγούς περιοχές της.

Το ανωτέρω πρόβλημα στην Ισπανία τροφοδοτείται από τη συνεχιζόμενη ξηρασία και τις κακές πρακτικές διαχείρισης της γης. Έτσι, μέχρι το 2030, οι εθνικές και τοπικές αρχές, ερευνητές, μη κυβερνητικές οργανώσεις, αγρότες και άλλοι ενδιαφερόμενοι θα συμμετέχουν στην εθνική στρατηγική για την καταπολέμηση της ερημοποίησης (ENLD). Η τελευταία στοχεύει στην αύξηση της βιοποικιλότητας και της οικολογικής ανθεκτικότητας στις πιο ξηρές περιοχές της χώρας, ενώ παράλληλα προωθεί δράσεις για την αποκατάσταση του υποβαθμισμένου εδάφους.

«Ο ευρύτερος στόχος είναι να συμβάλουμε στη διατήρηση και στην ανάκτηση του φυσικού κεφαλαίου που σχετίζεται με τις ξηρές, ημίξηρες και ξηρές υπό υγρές περιοχές της Ισπανίας», ανακοίνωσε η ENLD σε δελτίο Τύπου. «Και να προχωρήσουμε προς την ουδετερότητα στην υποβάθμιση της γης με την πρόληψη και τον μετριασμό της ερημοποίησης και την αποκατάσταση των υποβαθμισμένων περιοχών».