Ισχύει ότι το ποσοστό επιδότησης για τη δηµιουργία οικοτεχνίας στην Κρήτη είναι έως 65%;

Ισχύει ότι το ποσοστό επιδότησης για τη δηµιουργία οικοτεχνίας στην Κρήτη είναι έως 65%;

Αντώνης από Ηράκλειο Κρήτης

Σε γενικές γραμμές, αυτό είναι το ποσοστό ενίσχυσης το οποίο αφορά τη δηµιουργία οικοτεχνίας µέσα από τις παρεµβάσεις ιδιωτικού χαρακτήρα των τοπικών προγραµµάτων του Leader. Σε κάθε περίπτωση, όµως, θα πρότεινα να έρθετε σε επαφή µε την Αναπτυξιακή της περιοχής σας, για να λάβετε περισσότερες πληροφορίες.