Αυτό το άρθρο είναι 79 μηνών

Ανάπτυξη της µεσογειακής ιχθυοκαλλιέργειας µε βάση τις προτιµήσεις των καταναλωτών

20/12/2017
3' διάβασμα
anaptyxi-tis-µesogeiakis-ichthyokalliergeias-µe-vasi-tis-protiµiseis-ton-katanaloton-12404

Στο κέντρο του ενδιαφέροντος βρίσκονται οι καταναλωτές επτά χωρών, µεταξύ των οποίων και οι Έλληνες, οι οποίοι θα συµβάλουν µε τις προτιµήσεις τους στην αναδιαµόρφωση της µεσογειακής ιχθυοκαλλιέργειας.

Σύµφωνα µε τα παραπάνω, έρχονται νέα δεδοµένα τόσο στη µεσογειακή ιχθυοκαλλιέργεια όσο και στα εµβληµατικά της είδη, την τσιπούρα και το λαβράκι, θα αυξήσουν την παραγωγή, αλλά και την ανταγωνιστικότητά της, µέσα από το πρόγραµµα PerformFish, το οποίο πραγµατοποιείται σε συνεργασία µε το Τµήµα Βιοχηµείας & Βιοτεχνολογίας του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας. «Το PerformFish είναι ένα εξαιρετικά καινοτόµο ερευνητικό πρόγραµµα, µε αντικείµενο τη µεσογειακή ιχθυοκαλλιέργεια και συγκεκριµένα την τσιπούρα και το λαβράκι», αναφέρει στην «ΥΧ» η Γεωργία Ρήτου, υπεύθυνη του έργου.

Καταναλωτής

Για να δηµιουργηθούν οι νέες αυτές παρεµβάσεις, θα καταγραφούν οι αντιλήψεις και οι προσδοκίες του καταναλωτικού κοινού σε επτά διαφορετικές χώρες και τα συµπεράσµατα για τα συγκεκριµένα προϊόντα θα αξιοποιηθούν για τη βελτίωσή τους. «Στη σύγχρονη παραγωγή αγαθών, ο καταναλωτής έχει καθοριστικό ρόλο ως δηµιουργικός συνοµιλητής για τον καθορισµό των επιθυµητών χαρακτηριστικών των αγαθών. Αυτή η συνοµιλία προϋποθέτει τη διεξοδική πληροφόρηση του καταναλωτή», τονίζει η κα Ρήτου.

Τεχνολογίες

Με βάση τις καταναλωτικές προτιµήσεις που θα καταγραφούν, θα χρησιµοποιηθεί µια σειρά από σύγχρονες τεχνικές και τεχνολογίες που θα «δηµιουργήσουν» προϊόντα µε βάση τις κατευθύνσεις των καταναλωτών. Για την επίτευξη των στόχων, µας πληροφορεί η Γ. Ρήτου, στρατολογούνται νέες µέθοδοι γενετικής επιλογής, βασιζόµενης σε µοριακούς δείκτες και δείκτες αυξητικού δυναµικού του γόνου, νέες διαγνωστικές µέθοδοι ασθενειών και εµβόλια, αυτόµατη τεχνολογία προσδιορισµού των ιχθυοφορτίσεων και διαχείρισης τροφής, πιο σύγχρονες µέθοδοι επικοινωνίας µε τον καταναλωτή, καθώς,και ένα καινοτόµο σύστηµα καταγραφής και εκτίµησης των επιδόσεων της µεσογειακής ιχθυοκαλλιέργειας. Όλες αυτές οι τεχνικές και οι τεχνολογίες συνιστούν την εργαλειοθήκη του PerformFish.

Παραγωγοί

Το PerformFish έχει την υποστήριξη του κλάδου της µεσογειακής ιχθυοκαλλιέργειας, µε τις Ενώσεις παραγωγών από την Ελλάδα, την Ισπανία, την Ιταλία, τη Γαλλία και την Κροατία να συµµετέχουν ως βασικοί εταίροι στο έργο, εστιάζοντας στο να διασφαλίσουν ότι οι έρευνες ανταποκρίνονται στις ανάγκες του κλάδου και ότι η γνώση µεταφέρεται αποτελεσµατικά στα µέλη τους.

Αξίζει να σηµειωθεί ότι οι Ενώσεις, µέσω της συµµετοχής τους, αντιπροσωπεύουν το 92,8% της συνολικής παραγωγής τσιπούρας και λαβρακιού στην ΕΕ.

Νέα δεδοµένα τόσο στη µεσογειακή ιχθυοκαλλιέργεια όσο και στα εµβληµατικά της είδη, την τσιπούρα και το λαβράκι, θα αυξήσουν την παραγωγή, αλλά και την ανταγωνιστικότητά της, µέσα από το πρόγραµµα PerformFish

ΓΡΑΦΕΙ: