Η καινοτομία εκτοπίζει τα τρακτέρ από τα Σχέδια Βελτίωσης του 2023

✱ Στο 40% η ενίσχυση για αγορά τρακτέρ, στο 70% για καινοτόμες επενδύσεις ✱ Πού προβλέπεται προσαύξηση 10%

Ανάλογα με το είδος της επένδυσης αναμένεται να καθοριστεί το ποσοστό ενίσχυσης των δικαιούχων παραγωγών στο πλαίσιο των Σχεδίων Βελτίωσης, που σχεδιάζονται να προκηρυχθούν κατά τη νέα προγραμματική περίοδο (2023-2027).

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες της «ΥΧ», το ΥΠΑΑΤ περιμένει το πράσινο φως από την Κομισιόν για την έγκριση της νέας στοχευμένης στρατηγικής που μελετά για τον εκσυγχρονισμό και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής γεωργίας, ενώ είναι σε εξέλιξη η διαπραγμάτευση με τους Ευρωπαίους αξιωματούχους για το ελληνικό Στρατηγικό Σχέδιο.

Μάλιστα, φαίνεται πως υπάρχει αισιοδοξία στην Πλατεία Βάθη ότι το αίτημα αυτό θα εγκριθεί, καθώς η φιλοσοφία των Σχεδίων Βελτίωσης της νέας ΚΑΠ αφενός θα προσαρμοστεί στις απαιτήσεις της ψηφιακής και πράσινης μετάβασης, αφετέρου θα αποφευχθεί ένας επαναλαμβανόμενος γύρος επενδύσεων με μοναδικό κριτήριο την απόκτηση… τρακτέρ από λίγους.

 

Καινοτομία

Για πρώτη φορά, μετά την περίπου 20ετή ενεργοποίηση των Σχεδίων Βελτίωσης στον Β΄ Πυλώνα της ΚΑΠ, η Ελλάδα είναι έτοιμη να κάνει μία σαφή στροφή σε επενδύσεις που στοχεύουν στην καινοτομία, στη γεωργία ακριβείας, στην ψηφιοποίηση των καλλιεργειών και στις αρχές της κυκλικής οικονομίας.

Γι’ αυτό και η ελληνική πρόταση προβλέπει ότι το ποσοστό ενίσχυσης για τις επιλέξιμες καινοτόμες επενδύσεις θα ανέλθει στο 70%, που είναι και το ανώτατο προτεινόμενο ποσοστό ενίσχυσης.

Ακολουθούν με ποσοστό ενίσχυσης 60% οι επιλέξιμες επενδύσεις για κτήρια, θερμοκήπια και σχέδια με περιβαλλοντικό πρόσημο. Στο 50% το ποσοστό ενίσχυσης θα οριστεί για όλες τις υπόλοιπες κατηγορίες επιλέξιμων επενδύσεων, με εξαίρεση όμως τα αγροτικά μηχανήματα (τρακτέρ και παρελκόμενα), για την αγορά των οποίων το ποσοστό ενίσχυσης θα ανέλθει μόλις στο 40% (κατώτατο ποσοστό ενίσχυσης).

Ορεινές περιοχές

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ελληνική πρόταση αφορά τα φυσικά πρόσωπα. Επιπλέον, προβλέπει και μεγαλύτερη οικονομική στήριξη με προσαύξηση του ποσοστού ενίσχυσης κατά 10% για τους παραγωγούς σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές, ανεβάζοντας ουσιαστικά το ποσοστό ενίσχυσης στο 80% για τις καινοτόμες επιλέξιμες επενδύσεις.