Οι καιρικές συνθήκες ευνοούν φυλλοδέτη, ανάρσια και μονίλια στο ροδάκινο

Τη σταδιακή αύξηση της δεύτερης πτήσης του εντόμου του φυλλοδέτη προμηνύει η αύξηση των συλλήψεων που πραγματοποιήθηκε το τριήμερο 15-18 Ιουνίου, σύμφωνα με το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Θεσσαλονίκης.

Σχετικά με την ανάρσια από τα δεδομένα του δικτύου των παγίδων στις περιοχές της Ημαθίας, της Πιερίας και της Πέλλας, η πτήση του εντόμου εμφανίζει τις τελευταίες ημέρες και αυτή μία σημαντική αύξηση συλλήψεων, με αποτέλεσμα να αναμένεται τις επόμενες ημέρες αύξηση των ωοτοκιών και των εκκολάψεων. Οι προβλεπόμενες ημερομηνίες ωοτοκιών και εκκολάψεων των πρώτων εντόμων του φυλλοδέτη συμπίπτουν με αυτές των περισσότερων εντόμων της ανάρσιας και του βλαστορύκτη.

Όσον αφορά τον ενδεικτικό χρόνο ταυτόχρονης επέμβασης και για τα τρία έντομα, ανάλογα με τον τρόπο δράσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων, αυτός είναι στις 24 Ιουνίου για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα με εφαρμογή κατά την εναπόθεση των ωών και στις 26-29 Ιουνίου για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα που στοχεύουν στις νεαρές προνύμφες.

Σύμφωνα με το περιφερειακό κέντρο, η παραπάνω επέμβαση καταπολεμά αποτελεσματικά και τον βλαστορύκτη (καρπόκαψα ροδακινιάς). Συνήθως, οι επεμβάσεις αυτές ελέγχουν ικανοποιητικά και αφίδες και θρίπες.

Τα δεδομένα των συλλήψεων των εντόμων στις παγίδες προέρχονται από τις περιοχές της Πιερίας, της Ημαθίας και της Πέλλας. Τα θερμοκρασιακά δεδομένα υπολογισμού των ωοτοκιών και των εκκολάψεων των αβγών προέρχονται από τους μετεωρολογικούς σταθμούς της Βέροιας, της Νάουσας και της Σκύδρας.

Μονίλια

Εκτός, όμως, από τα παραπάνω, οι καιρικές συνθήκες των τελευταίων ημερών ευνοούν την ανάπτυξη μολύνσεων και για τη μονίλια. Σύμφωνα με τις συστάσεις του περιφερειακού κέντρου, προτείνεται η προστασία των καρπών που πλησιάζουν στην ωρίμανση. Διευκρινίζεται ότι η προστασία των καρπών πριν από τη συγκομιδή μειώνει τις μετασυλλεκτικές σήψεις.