Καλλιέργεια Βίκου: Μεγάλα τα οφέλη για το περιβάλλον, μικρά τα κέρδη για τον παραγωγό

Η σπορά του φυτού ξεκινά στα μέσα Οκτωβρίου και η συλλογή του γίνεται αρχές Μαΐου
Η σπορά του φυτού ξεκινά στα μέσα Οκτωβρίου και η συλλογή του γίνεται αρχές Μαΐου
-Διαφήμιση-

Ξεκινά σε λίγες ημέρες η σπορά του βίκου σε πολλές περιοχές της χώρας μας. Το φυτό ανήκει στην οικογένεια των ψυχανθών και ο ρόλος του για τη γεωργία και κτηνοτροφία είναι πολυλειτουργικός. Με την καλλιέργειά του αυξάνει τη γονιμότητα του εδάφους, συμβάλλει στη μείωση των ζιζανίων και παίζει σημαντικό ρόλο στη διατροφή των ζώων. Ήδη οι γεωργοί προγραμματίζουν τις επόμενες κινήσεις τους για την καλλιέργεια του φυτού, λαμβάνοντας υπόψη τις αποδόσεις του, το κέρδος, αλλά και τη συμμετοχή τους σε διάφορα προγράμματα του ΠΑΑ.

Καλή χαρακτηρίζει την κινητικότητα στην εμπορία σπόρων βίκου ο Δήμος Κατσής, γεωπόνος και έμπορος σπόρων από τις Σοφάδες Καρδίτσας, εστιάζοντας στο ενδιαφέρον των παραγωγών για τις ελληνικές ποικιλίες Ζέφυρος, Αλέξανδρος, Εύηνος, Τέμπη κ.ά. Όπως τονίζει ο ίδιος, ο βασικός λόγος της σποράς του βίκου για τους γεωργούς είναι «ο σημαντικός ρόλος του φυτού στην αμειψισπορά των καλλιεργειών, άλλα και στη συμμετοχή των αγροτών σε διάφορα προγράμματα, όπως είναι η νιτρορύπανση και η βιολογική γεωργία. Πολλοί γεωργοί καλλιεργούν τον βίκο για την παραγωγή του σπόρου σε συνεργασία με εταιρείες σποροπαραγωγής. Σε αυτή την περίπτωση, οι δαπάνες καλλιέργειας και συγκομιδής του σπόρου είναι μεγαλύτερες από μία άλλη καλλιέργεια, όταν προορίζεται για σανό. Στην περίπτωση της σποροπαραγωγής, η κοπή ξεκινά στα τέλη Μαΐου και το αλώνισμα 5 ημέρες μετά. Το μειονέκτημα είναι ότι ο χρόνος για άλλη καλλιέργεια είναι περιορισμένος. Όταν ο βίκος προορίζεται για σανό, ό παραγωγός έχει περισσότερο χρόνο στη διάθεση του για μια νέα καλλιέργεια, όπως είναι το βαμβάκι. Σε ό,τι αφορά το εισόδημα του παραγωγού, αυτό κυμαίνεται στα 10 με 12 λεπτά το κιλό για σανό με αποδόσεις από 600 έως 800 κιλά το στρέμμα και για σποροπαραγωγή από 35 έως 40 λεπτά το κιλό, με απόδοση από 150 έως 250 κιλά το στρέμμα».

Σύμμαχος των βιοκαλλιεργητών

Ο βίκος, όπως και άλλα ψυχανθή, συνθέτουν στις ρίζες τους αζωτοβακτήρια και με αυτό τον τρόπο συμβάλλουν στην καλή γονιμότητα των εδαφών. Όπως είναι γνωστό, η χρήση των χημικών λιπασμάτων απαγορεύεται στις βιολογικές καλλιέργειες, με αποτέλεσμα οι βιοκαλλιεργητές να αντιμετωπίζουν ένα σημαντικό πρόβλημα κάλυψης των αναγκών του φυτού από λιπαντικά στοιχεία. Σε αυτή την περίπτωση, ο βίκος έρχεται να παίξει έναν σημαντικό ρόλο στη θρέψη των φυτών, ακόμη και για πολυετείς καλλιέργειες.

vikos-fito
Ο βίκος αποτελεί μια λύση για τους βιοκαλλιεργητές σε προβλήματα θρέψης και φυτοπροστασίας που αντιμετωπίζουν στις καλλιέργειές τους

Σύμφωνα με τον Χρήστο Καλόγερο, γεωπόνο και ελεγκτή της ΔΗΩ, «ο βίκος αποτελεί μια λύση για τους βιοκαλλιεργητές σε προβλήματα θρέψης και φυτοπροστασίας που αντιμετωπίζουν στις καλλιέργειές τους. Ο βίκος συμβάλλει σε μεγάλο βαθμό στην κάλυψη αυτών των αναγκών προστατεύοντας παράλληλα και το περιβάλλον. Όταν το χρησιμοποιούμε σε χλωρή λίπανση, θα πρέπει το φυτό να ενσωματωθεί στο έδαφος όταν έχει ανοίξει το 5% του ανθού. Είναι η περίοδος του φυτού όπου έχει συγκεντρώσει το μεγαλύτερο ποσοστό του αζώτου και μπορεί να το αποδώσει στο φυτό που καλλιεργούμε ή θα καλλιεργήσουμε. Έχουμε επίσης παρατηρήσει ότι συμβάλλει στην προστασία των καλλιεργούμενων φυτών από έντομα, όπως για παράδειγμα η μελίγκρα, όπου ο βίκος, παίζοντας τον ρόλο του ξενιστή, συγκρατεί μεγάλο αριθμό χωρίς να δημιουργούνται προβλήματα στις κύριες καλλιέργειες, όπως είναι τα δένδρα».

Κλειδί η πιστοποίηση

Αναφερόμενος στο θέμα του πολλαπλασιαστικού υλικού ο κ. Καλόγερος δήλωσε: «Είναι σημαντικό ο παραγωγός να χρησιμοποιεί πιστοποιημένους σπόρους, λόγω της καλύτερης ποιότητας, αλλά και της καθαρότητας από ζιζάνια, απαλλαγμένος από ασθένειες, έντομα κ.ά. Υπάρχουν πιστοποιημένες ελληνικές ποικιλίες, οι οποίες έχουν άριστα αποτελέσματα στις εδαφοκλιματολογικές απαιτήσεις της χώρας μας».

Λίγα λόγια για το φυτό

Η σπορά του φυτού ξεκινά στα μέσα Οκτωβρίου και η συλλογή του γίνεται αρχές Μαΐου όταν προορίζεται για σανό και για σπόρο προς τα τέλη του ίδιου μήνα. Για τη σπορά απαιτούνται 13 με 15 κιλά σπόρος το στρέμμα.

Για τις ελληνικές συνθήκες, προτείνονται αποστάσεις σποράς από 20 έως 25 εκατοστά από γραμμή με γραμμή και το βάθος σποράς να είναι 3-5 εκατοστά. Οι αποδόσεις για σανό κυμαίνονται από 600 έως 800 κιλά το στρέμμα και για σπόρο από 150 έως 250 κιλά.

Μάθετε περισσότερα για την καλλιέργεια Βίκου

 

-Διαφήμιση-