Καλλιεργητικές φροντίδες σε πυρηνόκαρπα τον Μάιο

Οδηγίες για πρόληψη και αντιμετώπιση ασθενειών και εντόμων

του Σάββα Παστόπουλου, Γεωπόνου MSc

Κερασιά

Οι πρώιμες ποικιλίες κερασιάς (Rita, Early lory, Early Bigi, Royal Tioga, Nimba) αυτή την περίοδο έχουν εισέλθει στο στάδιο της ωρίμανσης (αλλαγή χρώματος από ροζ σε κόκκινο). Οι μεσοπρώιμες και όψιμες ποικιλίες κερασιάς είναι στο στάδιο του καρπιδίου (σκλήρυνση πυρήνα).

Η τρυφερή βλάστηση των νεαρών βλαστών που φύονται αυτή την εποχή είναι πολύ ευαίσθητη στη μαύρη αφίδα της κερασιάς (Myzus cerasi), η αντιμετώπισή της γίνεται με προληπτικούς ψεκασμούς πριν από την έκπτυξη των φύλλων τον χειμώνα σε συνδυασμό με παραφινέλαιο και με την εφαρμογή αφιδοκτόνων αυτή την περίοδο, με έμφαση στους ψεκασμούς κοντά στη συγκομιδή για να αποφευχθεί η προσβολή κατά τη διάρκεια της συγκομιδής (να τηρούνται πάντα οι ετικέτες των φυτοπροστατευτικών προϊόντων).

Πριν από την αλλαγή του χρώματος από πράσινο σε λευκό θα πρέπει να τοποθετούνται στους αγρούς κίτρινες κολλητικές παγίδες για την παρακολούθηση του εντόμου ραγολέτιδα ή σκουλήκι των κερασιών (Rhagoletis cerasi Loew, Diptera: Tephritidae), καθώς και τροφοελκυστικές παγίδες για την παρακολούθηση του εξαιρετικά καταστρεπτικού εντόμου κηλιδόπτερη δρόσοφυλλα (Drosophila suzukii Matsumura Diptera: Drosophilidae).

Η καταπολέμηση βασίζεται στην παρακολούθηση των πληθυσμών των εντόμων και στην εφαρμογή εγκεκριμένων εντομοκτόνων. Τα τελευταία χρόνια παρατηρούνται και προσβολές από το έντομο καφέ βρωμούσα (Halyomorpha halys) και τον χρυσοκάνθαρο (ή ζήνα ή χρυσόμυγα). Τέλος, τα εσωτερικά και χαμηλά φύλλα των δένδρων πρέπει να ελέγχονται συνεχώς για την παρουσία τετράνυχου.

Οι σημαντικότερες μυκητολογικές ασθένειες της περιόδου που χρίζουν προληπτικής αντιμετώπισης είναι η φαιά σήψη (μονίλια), το κορύνεο, το κυλινδροσπόριο και η ανθράκωση. Η φαιά σήψη προσβάλλει τους καρπούς κυρίως όταν είναι ώριμοι, ενώ όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές μπορεί να προκαλέσει σοβαρή προσβολή σε όλα τα στάδια (άγουροι καρποί), ειδικά όταν υπάρχει υπερκαρποφορία και εγκλωβίζεται υγρασία στον κενό χώρο μεταξύ των κερασιών.

Η καταπολέμηση γίνεται με προληπτικούς ψεκασμούς εγκεκριμένων φυτοπροστατευτικών προϊόντων, σύμφωνα με τις εκάστοτε γεωργικές προειδοποιήσεις και τις οδηγίες των τοπικών γεωπόνων. Γενικότερα, οι παραγωγοί κερασιών πρέπει αυτή την περίοδο να είναι σε εγρήγορση και να επισκέπτονται συχνά τους αγρούς τους, ελέγχοντας για την παρουσία αφίδων ή/και τετράνυχου, τις παγίδες παρακολούθησης εντόμων, καθώς και να ενημερώνονται από τους τοπικούς γεωπόνους για τις μελλοντικές εφαρμογές.

Πριν από την εκκίνηση της συγκομιδής, πρέπει να δοθεί προσοχή στην καταπολέμηση της φαιάς σήψης, επειδή οι καρποί είναι πολύ ευαίσθητοι σε αυτό το στάδιο. Ταυτόχρονα, πρέπει να γίνει ο τελευταίος ψεκασμός για τη μαύρη αφίδα της κερασιάς, έτσι ώστε να μην έχουμε προσβολές την περίοδο της συγκομιδής.

Βερικοκιά

Αυτή την περίοδο οι περισσότερες ποικιλίες βρίσκονται στο στάδιο του καρπιδίου, που είναι κατάλληλο για το αραίωμα των καρπών. Το αραίωμα αποσκοπεί στη βελτίωση του τελικού μεγέθους. Οι υπερπρώιμες ποικιλίες βρίσκονται στο στάδιο της ωρίμανσης. Οι καρποί της βερικοκιάς είναι ευαίσθητοι στις προσβολές κυρίως από το έντομο της Ανάρσιας (Anarsia lineatella), η καταπολέμηση της οποίας γίνεται βάσει των γεωργικών προειδοποιήσεων που εκδίδονται, με τη χρήση εγκεκριμένων εντομοκτόνων.

Η καταπολέμηση των λοιπών λεπιδόπτερων που προσβάλλουν σπανιότερα τους καρπούς γίνεται ταυτόχρονα. Τα τελευταία χρόνια, παρατηρούνται προσβολές από το έντομο καφέ βρωμούσα (Halyomorpha halys), ενώ συχνά η τρυφερή βλάστηση κάποιων ποικιλιών προσβάλλεται και από την πράσινη αφίδα της ροδακινάς (Myzus persicae).

Οι σημαντικότερες μυκητολογικές ασθένειες από το στάδιο αυτό και μετέπειτα είναι η φαιά σήψη (μονίλια, Monilinia spp.), το κορύνεο (Wilsonomyces carpophilus) και σπανιότερα το ωίδιο. Η αντιμετώπιση των ασθενειών αυτών εδράζεται κυρίως σε προληπτικούς ψεκασμούς, η συχνότητα των οποίων επηρεάζεται από τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν στην κάθε περιοχή.

Οι άγουροι καρποί συνήθως είναι πιο ευαίσθητοι στο κορύνεο, ενώ οι ώριμοι στη φαιά σήψη. Οι παραγωγοί βερίκοκων πρέπει να επισκέπτονται συχνά τους αγρούς τους ελέγχοντας εξονυχιστικά τους καρπούς των δέντρων για πιθανά σημάδια ή ξηράνσεις, καθώς και την κατάσταση του κτήματος γενικότερα.

Επίσης, να παρακολουθούν τις γεωργικές προειδοποιήσεις της περιοχής τους και να ενημερώνονται από τους τοπικούς γεωπόνους.

Ροδακινιά & Νεκταρινιά

Όλες οι ποικιλίες αυτή την περίοδο βρίσκονται στο στάδιο του καρπιδίου, ενώ στις πρώιμες επιτραπέζιες έχει ήδη ξεκινήσει το αραίωμα των καρπών.

Οι κύριοι εντομολογικοί εχθροί της περιόδου που χρήζουν αντιμετώπισης είναι η πράσινη αφίδα της ροδακινιάς (Myzus persicae), o κλεονός (Otyorynchus sulcatus) και σπανιότερα η καφέ βρωμούσα (Halyomorpha halys), ενώ τα τρία σημαντικότερα λεπιδόπτερα που προσβάλλουν καρπούς και βλαστούς καταπολεμούνται βάσει των οδηγιών των γεωργικών προειδοποιήσεων, καθώς και των παρακολουθήσεων των φερομονικών παγίδων που πρέπει να τοποθετούνται στα αγροκτήματα.

Οι κύριες μυκητολογικές ασθένειες που καταπολεμούνται αυτή την περίοδο είναι το ωίδιο (Sphaerotheca pannosa) της ροδακινιάς, το κλαδοσπόριο (Cladosporium carpophilum), το κορύνεο (Wilsonomyces carpophilus) και τέλος η Φαιά σήψη για τους καρπούς που ξεκίνησε η ωρίμανσή τους. Η αντιμετώπιση γίνεται με προληπτικούς ψεκασμούς εγκεκριμένων μυκητοκτόνων για την καλλιέργεια.

Οι παραγωγοί αυτή την περίοδο πρέπει να παρακολουθούν τα κτήματά τους συνεχώς για την παρουσία αφίδων και κλεονού. Να ενημερώνονται από τις σημαντικότατες γεωργικές προειδοποιήσεις που εκδίδουν οι υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ και τους τοπικούς γεωπόνους.

Ακόμη, πρέπει πάντα να τηρούν τις οδηγίες της ετικέτας των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

Δαμασκηνιά

Στις περισσότερες ποικιλίες έχει τελειώσει η διαδικασία του αραιώματος των καρπών. Ο σημαντικότερος εχθρός της δαμασκηνιάς είναι η καρπόκαψα της δαμασκηνιάς (Grapholitha funebrana (Tortricidae: Olethreutinae: Grapholitini). Η παρακολούθηση της πτήσης του εντόμου επιτρέπει τη σωστή αντιμετώπισή του. Απαιτείται εφαρμογή κατάλληλου εντομοκτόνου, ανάλογα με την ετικέτα του και τις συμβουλές των γεωργικών προειδοποιήσεων.

Ταυτόχρονα, αυτή την περίοδο παρατηρούμε και προσβολές από αφίδες στη νεαρή βλάστηση. Η φαιά σήψη και η σκωρίαση είναι οι σημαντικότερες μυκητολογικές ασθένειες της δαμασκηνιάς.


Οι παραπάνω καλλιεργητικές φροντίδες είναι ενδεικτικές.
Η κάθε περιοχή έχει τις δικές της ιδιαιτερότητες (π.χ. Μύγα της Μεσογείου, χρυσοκάνθαρος), για αυτό πρέπει να επικοινωνείτε πάντα µε τους τοπικούς γεωπόνους.