Καλλιεργητικές πρακτικές για την προληπτική αντιμετώπιση της μύγας της κερασιάς

-Διαφήμιση-

Εκτός από τη συνδυασμένη καταπολέμηση της μύγας της κερασιάς με τη ραγολέτιδα σε περιοχές όπου παρατηρήθηκαν προσβολές, το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Καβάλας προτείνει καλλιεργητικές πρακτικές για την προληπτική αντιμετώπιση και των δύο εχθρών. Συγκεκριμένα, συνιστάται:

  • Να μην αφήνονται στα δέντρα ασυγκόμιστοι καρποί στο τέλος της περιόδου και να ενσωματώνονται στο έδαφος τυχόν υπολείμματα καρπών.
  • Να γίνεται κατάλληλο κλάδεμα των δέντρων, ώστε να επιτρέπεται ο καλός αερισμός τους και να μη δημιουργούνται ευνοϊκές για το έντομο θερμοκρασίες.
-Διαφήμιση-