«Καμιά περικοπή στους αγρότες που πήραν σύνταξη μέχρι 31/12/2016»

«Καμιά περικοπή στους αγρότες που πήραν σύνταξη μέχρι 31/12/2016»

«Δεν υφίσταται περικοπή στη σύνταξη ο ασφαλισμένος που έλαβε σύνταξη μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του 2016 και είχε αγροτική, κτηνοτροφική, αλιευτική παραγωγή πριν τη συνταξιοδότησή του», σύμφωνα με όσα αναφέρει ο βουλευτής Λάρισας, Νίκος Παπαδόπουλος, ο οποίος μετέχει στην Επιτροπή Παραγωγής κι Εμπορίου της Βουλής, που ασχολείται κατά κόρον με ζητήματα του αγροτικού χώρου. Όπως λέει, με την  εφαρμογή της εγκυκλίου του άρθρου 20 του Ν.4387/16, για την απασχόληση συνταξιούχων λόγω   γήρατος που υπέγραψε χθες 19-03-2018  ο υφυπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης, Τάσος Πετρόπουλος, προβλέπεται ότι δεν θα επέρχεται περικοπή στη σύνταξη για τη συντριπτική πλειονότητα των συνταξιούχων που ασκούν αγροτική δραστηριότητα.

Παράλληλα, όπως λέει, «η εγκύκλιος περιλαμβάνει δικαιότερες ρυθμίσεις για τους   απασχολούμενους συνταξιούχους  σε σχέση με το προγενέστερο καθεστώς (πριν από τη ψήφιση του Ν. 4387/16), όπως την περικοπή ή αναστολή της σύνταξης μόνο για διάστημα το οποίο αντιστοιχεί στις ημέρες  απασχόλησης και  όχι για  ολόκληρο τον μήνα, εφόσον η διάρκειά της είναι μικρότερη των 25 ημερών». Σημειώνει πως με βάση την εγκύκλιο η οποία εφαρμόζεται για συνταξιούχους λόγω γήρατος, που αναλαμβάνουν εργασία  ή  αυτοαπασχόληση  από 13/5/2016 και έχουν υποχρέωση ασφάλισης στον ΕΦΚΑ:

  • Δεν περικόπτεται η σύνταξη των συνταξιούχων από 1/1/2017 του πρώην ΟΓΑ, που   συνεχίζουν να ασκούν αγροτική δραστηριότητα για την οποία υφίσταται υποχρέωση ασφάλισης στον ΕΦΚΑ. Το νέο πλαίσιο του Ν.4387/16 θα ισχύσει για όσους συνταξιοδοτηθούν από 1/1/2025, όταν δηλαδή θα είναι πλήρης η αγροτική σύνταξη.
  • Δεν περικόπτεται η σύνταξη των συνταξιούχων μέχρι 12/5/2016 των λοιπών πρώην φορέων κύριας ασφάλισης ή του Δημοσίου, που αποκτούν εισόδημα από άσκηση αγροτικής δραστηριότητας.
  • Δεν περικόπτεται η σύνταξη των συνταξιούχων πρώην φορέων κύριας ασφάλισης ή του Δημοσίου μετά την 13/5/2016, που αποκτούν ετήσιο εισόδημα από άσκηση αγροτικής δραστηριότητας ύψους έως τις 4.923,12 ευρώ.

Ελάχιστο ασφαλιστέο εισόδημα

Σημειώνει ακόμη πως το ελάχιστο ασφαλιστέο μηνιαίο εισόδημα των 410,26 ευρώ (4.923,12 ευρώ σε ετήσια βάση) που ισχύει για τους αγρότες, τίθεται ως όριο για τη διατήρηση της αγροτικής περιουσίας και δεν θεωρείται ως “επανένταξη” στην αγορά εργασίας.

Κατά τ΄ άλλα, όπως εξηγεί ο κ.Παπαδόπουλος δεν  περικόπτονται, επίσης, οι συντάξεις  των  συνταξιούχων που λαμβάνουν αμοιβές από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας  ή άλλα συγγενικά δικαιώματα (π.χ. αγρότες, που γράφουν βιβλία, τραγούδια κ.ά.) ούτε και οι συντάξεις των συνταξιούχων για αμοιβές που δεν υπόκεινται, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, σε ασφαλιστικές εισφορές ή λαμβάνουν αποδοχές για τις οποίες υφίσταται δυνατότητα παραίτησης και παραιτούνται του δικαιώματος είσπραξής τους.

  • Εφόσον δεν υπάρχει απασχόληση ολόκληρο τον μήνα, οι περιορισμοί του νόμου (περικοπή κατά 60% ή αναστολή καταβολής της σύνταξης) εφαρμόζονται μόνο για   το   διάστημα που αντιστοιχεί στις ημέρες, κατά τις οποίες απασχολείται και ασφαλίζεται ο συνταξιούχος.
  • Ο  χρόνος ασφάλισης των απασχολουμένων  συνταξιούχων αξιοποιείται για την προσαύξηση του ανταποδοτικού μέρους της κύριας σύνταξης. Το ύψος της προσαύξησης  υπολογίζεται για κάθε έτος απασχόλησης με ετήσιο συντελεστή αναπλήρωσης 0,075% για κάθε μια ποσοστιαία μονάδα επιπλέον εισφοράς. Δικαίωμα προσαύξησης της σύνταξης δίνεται και σε συνταξιούχους που έχουν λάβει σύνταξη πριν από την εφαρμογή του Ν. 4387/16 και απασχολούνται από 13/5/2016 και μετά.
  • Καταργείται για τους αυτοαπασχολούμενους συνταξιούχους,η υποχρέωση καταβολής προσαυξημένων κατά 50% ασφαλιστικών εισφορών.