Η καρδιά της κτηνοτροφικής δραστηριότητας χτυπά στον Δήμο Λαγκαδά

Ο πρωτογενής τομέας είναι από τους σημαντικότερους παραγωγικούς τομείς του Δήμου Λαγκαδά, με τη γεωργία και την κτηνοτροφία να αποτελούν τη βάση της οικονομίας του. Στον Δήμο Λαγκαδά υπάρχει μία ποικιλία υποπεριοχών με ιδιαίτερα γεωγραφικά, βιοκλιματικά και οικολογικά χαρακτηριστικά.

Η γεωργία και η κτηνοτροφία εμφανίζουν έντονες διαφοροποιήσεις και εξίσου πλούσια ποικιλία σε κατηγορίες, είδη παραγωγής, αλλά και τρόπους αξιοποίησης. Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά την κτηνοτροφία, σύμφωνα με τη διευθύντρια Ερευνών του Ινστιτούτου Κτηνοτροφικών Κτηνιατρικών Ερευνών-ΕΛΓΟ-«Δήμητρα», Δρ. Λουκία Αικατερινιάδου, αυτή βασίζεται κυρίως στην εκτροφή αιγοπροβάτων (100.000 αιγοπρόβατα) και βοοειδών (15.000 βοοειδή).

Στις περίπου 1.000 αιγοπροβατοτροφικές εκμεταλλεύσεις εκτρέφονται περίπου 10.000 πρόβατα και 90.000 αίγες. Επιπλέον, το 35% των βοοειδών της ΠΕ Θεσσαλονίκης (περίπου 17.500) εκτρέφεται στην περιοχή. Ταυτόχρονα, εκτρέφονται και βοοειδή της Ελληνικής Κόκκινης Φυλής, που είναι ζώα ελευθέρας βοσκής με ποιοτική υπεροχή του κρέατος.

Εντυπωσιακά στοιχεία

Στην αιγοπροβατοτροφία το σύστημα εκτροφής που κυριαρχεί στην περιοχή είναι το ποιμενικό εκτατικό. Όμως, τα εντυπωσιακά στοιχεία της αιγοπροβατοτροφίας του Δήμου Λαγκαδά είναι πως η απόδοση των μονάδων του σε γάλα είναι μεγαλύτερη κατά 26% σε σχέση με την υπόλοιπη Μακεδονία, ενώ το μέγεθος της εκμετάλλευσης τριπλάσιο.

Χαρακτηριστικό των παραπάνω μεγεθών αποτελεί και το γεγονός ότι στον Δήμο Λαγκαδά υπάρχει αυξημένη μεταποιητική δραστηριότητα, καθώς λειτουργούν δεκάδες μεγάλες και μικρές παραγωγικές μονάδες (επεξεργασία γάλακτος, παραγωγή προϊόντων γάλακτος, τυρί, γιαούρτι κ.ά.), με ιδιαίτερα γνωστή την παρασκευή του παραδοσιακού γιαουρτιού Δορκάδας.

«Παρά τα μεγέθη, η οικονομικότητα της αιγοπροβατοτροφίας στον Δήμο Λαγκαδά είναι μικρότερη έναντι εκείνης ολόκληρης της Μακεδονίας. Συγκεκριμένα, το μέσο κέρδος υπολείπεται κατά 33%, το μέσο γεωργικό εισόδημα υστερεί κατά 13% και η μέση αποδοτικότητα του κεφαλαίου είναι μικρότερη κατά 4,8%» επισημαίνει η Δρ. Αικατερινιάδου και προσθέτει πως βελτίωση του εισοδήματος κατά 25% μπορούν να πετύχουν οι αιγοπροβατοτρόφοι της περιοχής με καλύτερη επιλογή ζώων και καλύτερες συνθήκες εκτροφής.

Σειρά δράσεων από τον Δήμο Λαγκαδά για την ανάδειξη της κτηνοτροφίας

Την επιτακτική ανάγκη μετατροπής των αγροτικών εκμεταλλεύσεων της περιοχής σε σύγχρονες και κερδοφόρες επιχειρήσεις για την ενίσχυση του κτηνοτροφικού εισοδήματος, αλλά και για την τοπική ανάπτυξη έχει αντιληφθεί εγκαίρως και ο Δήμος Λαγκαδά. Όπως δήλωσε ο δήμαρχος Λαγκαδά, Ιωάννης Ταχματζίδης, με εταίρους το ΙΚΕ ΕΛΓΟ-«Δήμητρα» και την Κτηνιατρική Σχολή του ΑΠΘ, ο δήμος ξεκινά σειρά δράσεων, με στόχο να γίνει η προβατοτροφία/αιγοτροφία οικονομικά βιώσιμη, αλλά και κοινωνικά αποδεκτή.

«Είναι στις άμεσες προτεραιότητες του δήμου και ψηλά στην ατζέντα των δεσμεύσεών μας για να καταστεί ο πρωτογενής τομέας της περιοχής ανταγωνιστικός και να μπει σε τροχιά ανάπτυξης. Στο πλαίσιο αυτό και με τους συνεργαζόμενους φορείς θα υλοποιηθούν δράσεις, ανά τομέα εκμετάλλευσης, για τη στήριξη της κτηνοτροφίας, των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων και των μεταποιητικών μονάδων μας», επισημαίνει ο κ. Ταχματζίδης.

Στους επιχειρησιακούς στόχους για την κτηνοτροφία, εντάσσονται, μεταξύ άλλων, δράσεις για την ποσοτική αύξηση, όπου υπάρχουν δυνατότητες, της παραγωγής βόειου κρέατος και αγελαδινού γάλακτος, βελτίωσης του περιβάλλοντος και διατήρησης των φυσικών πόρων, τη βελτίωση/τον εκσυγχρονισμό των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων με τη συνεργασία των ίδιων των κτηνοτρόφων, τη δημιουργία επιχειρηματικής κουλτούρας µε συνεχή εκπαίδευση, αλλά και ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων των σφάγιων της περιοχής μετά από διερεύνηση των χαρακτηριστικών τους.

Ένταξη σε προγράμματα για τον κτηνοτροφικό τομέα

Με πρωτοβουλία και στήριξη του Δήμου Λαγκαδά προτίθεται να κατατεθεί έργο για την ανάπτυξη συστήματος ανίχνευσης νοθείας και ταυτοποίησης τυροκομικών προϊόντων που παράγονται από γάλα ελληνικών φυλών αιγών. Με τη συνεργασία του ΙΚΕ ΕΛΓΟ-«Δήμητρα» της Κτηνιατρικής Σχολής θα γίνει σχεδιασμός και ανάπτυξη ενός προτύπου, το οποίο θα διασφαλίζει την παραγωγή κατσικίσιων τυροκομικών προϊόντων από γάλα εγχώριων φυλών, κατοχυρώνοντας, έτσι, την αυθεντικότητα των προϊόντων που παράγονται στην περιοχή του Λαγκαδά.

Επιπλέον, θα γίνει προσπάθεια ανάπτυξης συστήματος για τη νοθεία του γάλακτος των τυροκομικών προϊόντων. Σύμφωνα με την κτηνίατρο και γενική γραμματέα του Δήμου Λαγκαδά, Ελένη Δραγατίδου, με τη συγκεκριμένη καινοτομία θα γίνεται παραγωγή τυποποιημένων προϊόντων, στα οποία θα έχει εξασφαλιστεί η αυθεντικότητα, θα προστατεύεται η προστιθέμενη αξία τους, ενώ, ταυτόχρονα, θα ενισχύεται η αναγνωσιμότητα και η ανταγωνιστικότητά τους. «Ο Δήμος Λαγκαδά προσεγγίζει την αγροτική ανάπτυξη ως πεδίο επιχειρηματικότητας και όχι μόνο ως έναν χώρο επιδοτήσεων, αποζημιώσεων ή άλλων ενισχύσεων», επισημαίνει η κα Δραγατίδου. Δράσεις του Δήμου Λαγκαδά προβλέπονται και για τα ίδια τα προϊόντα.

Σύμφωνα με τον υπάρχοντα σχεδιασμό και με τη συνεργασία του ΙΚΕ ΕΛΓΟ-«Δήμητρα» και της Κτηνιατρικής Σχολής του ΑΠΘ, προβλέπονται μελλοντικές παρεμβάσεις, με στόχο την ολοκληρωμένη διαχείριση γάλακτος για την παραγωγή βελτιωμένων ή και νέων τυριών και λοιπών γαλακτοκομικών προϊόντων, με έμφαση στο γιαούρτι.

Σε ό,τι αφορά το κρέας, θα γίνει προσπάθεια για την ανάδειξη παραδοσιακών και καινοτόμων προϊόντων κρέατος, για εκτίμηση της ποιότητας των σφάγιων που σφάζονται στο τοπικό σφαγείο, τεμαχισμός, ιδιαίτερες κοπές και τυποποίηση και τέλος παραγωγή τυποποιημένων κρεατοσκευασμάτων γίδινης και πρόβειας προέλευσης.

Ακόμη μια παρέμβαση που ερευνάται, σύμφωνα με τη γενική γραμματέα του Δήμου Λαγκαδά, Ε. Δραγατίδου, είναι η ανάπτυξη τοπικού σήματος ποιότητας, κοινό για τα ζώα και τα προϊόντα, όπως και η παραγωγή προϊόντων γαστρονομίας με τη συνεργασία των γυναικείων αγροτικών συνεταιρισμών και επιχειρήσεων του δήμου.