Καταγγελίες ΜΚΟ: «Το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Τροφίμων κυριαρχείται από βιομηχανικά συμφέροντα»

Ο κομβικός ρόλος στη διαμόρφωση πολιτικής και ο κίνδυνος να υπονομευθούν τα μέτρα περιβαλλοντικής προστασίας

Το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Τροφίμων (EFF) ιδρύθηκε τον Νοέμβριο του 2019, ύστερα από πρωτοβουλία πέντε ευρωβουλευτών από τρεις διαφορετικές πολιτικές ομάδες του Ευρωκοινοβουλίου, με στόχο να συμβάλει στη διαμόρφωση πολιτικών για ένα πιο βιώσιμο σύστημα τροφίμων.

Εντούτοις, παρά τον αυτοπροσδιορισμό του ως ανεξάρτητου φορέα που «επιδιώκει να προωθήσει τον ανοιχτό διάλογο ανάμεσα στους υπευθύνους χάραξης πολιτικής», αρκετές οργανώσεις υποστηρίζουν ότι οι προθέσεις του δεν είναι τόσο αγνές όσο διατείνονται οι εμπνευστές του. Κατηγορούν, μάλιστα, την πρωτοβουλία ότι «καπελώνει» τη φωνή της κοινωνίας των πολιτών, προωθώντας υπέρμετρα τις ιδιοτελείς της επιδιώξεις στο πλαίσιο της συζήτησης.

Ελέγχοντας με κριτική ματιά τις δραστηριότητες των οργανωμένων συμφερόντων στις Βρυξέλλες, το Παρατηρητήριο της Ευρώπης των Πολυεθνικών (CEO) και η περιβαλλοντική οργάνωση ARC2020 κατηγορούν το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Τροφίμων ότι κυριαρχείται από φωνές της βιομηχανίας τροφίμων και αποκλείει πολλές μη κυβερνητικές οργανώσεις από τη συμμετοχή τους σε αυτό. Ορισμένα από τα μέλη του EFF περιλαμβάνουν τις ομάδες που εκπροσωπούν τα μεγάλα αγροδιατροφικά λόμπι των Βρυξελλών, όπως η FoodDrinkEurope και ο Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος Φυτοπροστασίας (ECPA).

Οι εκπρόσωποι της βιομηχανίας τροφίμων πληρώνουν συνδρομή μεταξύ 5.000 και 10.000 ευρώ για την είσοδό τους στο φόρουμ, τη στιγμή που οι μη κυβερνητικές οργανώσεις καλούνται να συνεισφέρουν 500 ευρώ ετησίως. Το EFF ισχυρίζεται ότι οι πόροι αυτοί διοχετεύονται, μεταξύ άλλων, στη χρηματοδότηση τοπικών εκδηλώσεων γύρω από την ευρωπαϊκή πολιτική και συμπεριλαμβάνουν πρόσθετα κόστη για την προσέλευση στο φόρουμ. Ωστόσο, οι οργανώσεις επισημαίνουν ότι αντιμετωπίζουν οικονομικούς και άλλης φύσεως περιορισμούς που τους αποκλείουν από τη δυνατότητα να συνεισφέρουν σε μια πιο ισορροπημένη συζήτηση. «Οι ΜΚΟ απλά δεν μπορούν να ανταγωνιστούν τις εισφορές της βιομηχανίας», τονίζει η Όλγα Κήκου, διευθύντρια του γραφείου της διεθνούς οργάνωσης Compassion in World Farming. «Για αυτό πιστεύουμε ότι τέτοια φόρουμ δεν είναι η ενδεδειγμένη δομή για να κατευθύνουν τους υπευθύνους χάραξης πολιτικής στη λήψη των σωστών αποφάσεων».

Οι ΜΚΟ εκφράζουν περαιτέρω ανησυχίες για τις περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων στη διακυβέρνηση του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Τροφίμων και ισχυρίζονται ότι το τελευταίο παραχωρεί στη βιομηχανία τροφίμων πολύ μεγάλη δυνατότητα επιρροής πάνω στις ευρωπαϊκές αγροδιατροφικές πολιτικές. Όπως ισχυρίζονται, αυτή η κατάσταση ενισχύει το έρεισμα των συμφερόντων της βιομηχανίας, που προσπαθούν να υπονομεύσουν τις περιβαλλοντικές διασφαλίσεις.