Καταγραφή των ετοίμων για διαχείμαση κυψελών από την ΔΑΟΚ ΑΜ-Θ

Από τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης ανακοινώνεται ότι είναι σε εξέλιξη η καταγραφή των κυψελών που πρόκειται να διαχειμάσουν.

Στα πλαίσια της καταγραφής αυτής παρακαλούνται όλοι οι μελισσοκόμοι να προσέλθουν στις  Διευθύνσεις  Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, που υπάγονται, για να δηλώσουν των αριθμό των κυψελών διαχείμασης . Τελική ημερομηνία της δήλωσης είναι η 31/12/2019.

Επισημαίνουμε ότι η δήλωση αυτή είναι υποχρεωτική για τους κατόχους  μελισσοκομικών βιβλιαρίων και σε περίπτωση παράλειψής της θα αποκλείονται από όλα τα επιδοτούμενα προγράμματα.

Επιτόπιοι έλεγχοι μπορούν να γίνονται ανά πάσα στιγμή από τις αρμόδιες Υπηρεσίες.