Κατάρτιση νέων αγροτών στη φυτική παραγωγή σε Καστοριά και Κιλκίς

Ξεκινούν τα προγράμματα κατάρτισης νέων αγροτών στην κατεύθυνση της Φυτικής Παραγωγής, στα Κέντρα «Δήμητρα» σε Κιλκίς και Καστοριά μετά την σχετική έγκριση από τον ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ. Τα μαθήματα περιλαμβάνουν συνολικά 150 ώρες (δηλαδή 114 ώρες θεωρία και 36 ώρες πρακτική).

Ειδικότερα, στο Κέντρο «ΔΗΜΗΤΡΑ» Καστοριάς το πρόγραμμα κατάρτισης θα διεξαχθεί έως τις 4 Νοεμβρίου 2020, με τη συμμετοχή – κατόπιν επιλογής – 13 ατόμων (δικαιούχους της πρώτης προκήρυξης του υπομέτρου 6.1) στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Έως τις 30 Οκτωβρίου θα τρέχει το πρόγραμμα κατάρτισης στο Κέντρο «Δήμητρα» Κιλκίς, με τη συμμετοχή 15 ατόμων, από την πρώτη και δεύτερη πρόσκληση του υπομέτρου 6.1.

Δείτε τις εγκρίσεις για ΚΙΛΚΙΣ και ΚΑΣΤΟΡΙΑ