Η κατάσταση της βαμβακοκαλλιέργειας σήμερα και τι πρέπει να προσέχει ο παραγωγός

του Δρος Μωχάμεντ Νταράουσε, προϊστάμενου Εθνικού Κέντρου Ποιοτικού Ελέγχου, Ταξινόμησης και Τυποποίησης Βάμβακος

Οι καιρικές συνθήκες ήταν πολύ ευνοϊκές για τη σπορά και για το φύτρωμα του βαμβακιού. Έτσι, προς το παρόν, φαίνεται ότι η βαμβακοκαλλιέργεια εξελίσσεται πολύ καλά και χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Τα φυτά βρίσκονται ακόμα στα πρώτα στάδια ανάπτυξης και εμφάνισης των πρώτων πραγματικών φύλλων, ο αριθμός των οποίων είναι ανάλογος με την ημερομηνία σποράς.

Στο στάδιο αυτό, ως την εμφάνιση των πρώτων χτενιών, η καλλιέργεια έχει τις μικρότερες ανάγκες σε θρεπτικά στοιχεία και νερό. Οι μεγάλες απαιτήσεις του φυτού σε θρέψη και άρδευση αρχίζουν από το στάδιο εμφάνισης των χτενιών και μέχρι την καρπόδεση των καρυδιών.

Παρακολούθηση της φυτείας

Ο παραγωγός θα πρέπει να ελέγχει την υγειονομική κατάσταση της φυτείας, κυρίως αν έχει απώλεια φυτών π.χ. από έντομα εδάφους, όπως είναι ο σιδηροσκούληκας, που είναι πολύ σοβαρός εχθρός, διότι προκαλεί ξήρανση του φυτού, λόγω της κοπής του κατώτερου μέρος του βλαστού που ενώνεται με τη ρίζα.

Επίσης, πρέπει να ελέγχει την καλλιέργεια για παρουσία μυκητολογικών ασθενειών που προκαλούν σηψιρριζία, κυρίως σε υγρά χωράφια με ιστορικό. Το σύμπτωμα φαίνεται από το καφέ χρώμα της ρίζας (σάπισμα). Άλλο πρόβλημα που μπορεί να προκύψει σε αυτό το στάδιο είναι οι βακτηριώσεις, που προκαλούν μαύρες και νεκρωτικές κηλίδες στην κάτω επιφάνεια του φύλλου, ενώ σοβαρό εχθρό αποτελούν και τα μυζητικά έντομα, κυρίως η αφίδα και ο αλευρώδης.

Συνεπώς, πρέπει να ελέγχει και το υπόγειο και το υπέργειο μέρος του φυτού.

Όταν ο παραγωγός εντοπίσει κάποια προβλήματα από εντομολογικές προσβολές ή ασθένειες, θα πρέπει να απευθυνθεί στους ειδικούς γεωπόνους και να μην προβεί σε άσκοπους ψεκασμούς, διότι, πέρα από το πρόσθετο κόστος και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τη χρήση φυτοφαρμάκων, μπορεί να φέρει ακόμα πιο σοβαρό πρόβλημα στην καλλιέργεια, με την εμφάνιση και άλλων εχθρών.

Τέλος, ο παραγωγός πρέπει συχνά να ελέγχει την καλλιέργειά του για ζιζάνια, διότι το βαμβάκι έχει μικρή ανταγωνιστικότητα με αυτά.