Καθορίστηκαν οι περίοδοι συγκομιδής σιτηρών, ντομάτας, βαμβακιού και τεύτλων στην Π.Ε. Καρδίτσας

Με απόφαση του περιφερειάρχη Θεσσαλίας, κατόπιν σχετικής εισήγησης της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας της Π.Ε. Καρδίτσας καθορίσθηκαν οι χρονικοί περίοδοι συγκομιδής αγροτικών προϊόντων για το 2023.

Ειδικότερα: Για τα χειμερινά σιτηρά από 25/05/2023 έως 25/07/2023, για τα εαρινά σιτηρά (αραβόσιτος, κλπ) από 15/08/2023 έως 15/11/2023, για την βιομηχανική τομάτα από 15/07/2023 έως 31/10/2023, για το βαμβάκι από 10/09/2023 έως 31/12/2023, για τα τεύτλα από 01/08/2023 έως 31/12/2023. Τα προαναφερόμενα χρονικά διαστήματα επιτρέπεται η μεταφορά των προϊόντων από τα χωράφια σε αποθήκες ή εργοστάσια επεξεργασίας με τρακτέρ ή Unimog.

Ενημέρωση για τους αρδευτές του Δήμου Καρδίτσας

Την ίδια ώρα, οι παραγωγοί οι οποίοι θα αρδεύσουν τη νέα αρδευτική περίοδο 2023 από το συλλογικό δίκτυο του Δήμου Καρδίτσας (αντλιοστάσια, παρόχθια, δημοτικές γεωτρήσεις), θα πρέπει να προσέρχονται στο Δημοτικό κατάστημα στο Σταυρό, έως  Τετάρτη 31 Μαϊου 2023, προκειμένου να υποβάλουν αίτηση – υπεύθυνη δήλωση, έχοντας μαζί τους δημοτική ενημερότητα και δήλωση ΟΣΔΕ 2023.

Τηλέφωνα επικοινωνίας 24413 52319  Ντούρλιας Αθανάσιος, 24413 50005  Αργύρη Παρασκευή