Καθορίστηκαν οι θέσεις προσωπικού για το Πρόγραμμα Δακοκτονίας 2019

-Διαφήμιση-

Δημοσιεύθηκε στη Διαύγεια η απόφαση για τον καθορισμό του αριθμού προσωπικού, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για τη κάλυψη εποχικών αναγκών του προγράμματος δακοκτονίας έτους 2019.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει το σχετικό έγγραφο, έχει ολοκληρωθεί η καρπόδεση των ελαιώνων σε όλες τις ελαιοκομικές περιοχές της χώρας (7 εκατ. στρέμματα περίπου), και εκτιμάται ότι στις περισσότερες περιοχές η εφαρμογή των πρώτων ψεκασμών θα απαιτηθεί να υλοποιηθεί από 1η Ιουνίου 2019.

Κατά συνέπεια – σύμφωνα με την απόφαση – πριν από αυτή την ημερομηνία θα πρέπει να αναρτηθούν παγίδες για τον έλεγχο του δακοπληθυσμού. Για το λόγο αυτό απαιτείται η άμεση έγκριση πρόσληψη του προσωπικού για την υλοποίηση του προγράμματος δακοκτονίας ώστε να αποφευχθεί η καταστροφή της ελαιοπαραγωγής της χώρας που θα πλήξει το ήδη μειωμένο εισόδημα των ελαιοπαραγωγών.

Δείτε εδώ αναλυτικά την απόφαση

-Διαφήμιση-