Κάτι γίνεται στο Αρχαιολογικό Μουσείο Αλεξανδρούπολης!

Ένα σημαντικό έργο παίρνει σάρκα και οστά!

Κάτι γίνεται στο Αρχαιολογικό Μουσείο Αλεξανδρούπολης!

Στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Νέο Μουσείο Αλεξανδρούπολης» με Κωδικό ΟΠΣ 5002187 ενταγμένης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020», ήδη από τον Ιούνιο του 2020 έχουν ξεκινήσει οι τεχνικές εργασίες προετοιμασίας της μόνιμης έκθεσής του!

Παράλληλα, στο πλαίσιο του υποέργου «Υλοποίηση μόνιμης έκθεσης Αρχαιολογικού Μουσείου Αλεξανδρούπολης», που υλοποιείται απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Εφορεία μας ήδη από το 2017, το προσωπικό εργάζεται πυρετωδώς για την προετοιμασία των αρχαιοτήτων, τη συντήρηση, την τεκμηρίωση, τον σχεδιασμό και την τοποθέτηση των αρχαίων αντικειμένων στις ολοκαίνουριες προθήκες του μουσείου!

Πηγή: evros24.gr