ΚΕΔΙΒΙΜ του ΓΠΑ: Εξ αποστάσεως εκπαίδευση για το κρασί

Δύο προγράμματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για το κρασί προσφέρει το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Πιο αναλυτικά, το πρώτο πρόγραμμα, με τίτλο «Μικροβιολογία Οίνου-Τεχνολογία Ζυμώσεων», έχει ως προσδοκώμενα αποτελέσματα την εκπαίδευση των συμμετεχόντων γύρω από τη μικροβιολογία του οίνου, τους μικροοργανισμούς που εμπλέκονται στην τεχνολογία των ζυμώσεων από το σταφύλι έως τον τελικό οίνο, καθώς και τον μικροβιακό μεταβολισμό.

Σύμφωνα με το ΚΕΔΙΒΙΜ, «η κάλυψη του γνωστικού πεδίου της μικροβιολογίας των ζυμώσεων και τελικών οίνων έχει ιδιαίτερη σημασία, αφού εξασφαλίζει την ορθή πρακτική χειρισμού των ζυμώσεων που θα οδηγήσει στην προστασία από αλλοιογόνους μικροοργανισμούς και την παραγωγή ποιοτικών οίνων, με τα βέλτιστα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά».

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε:

✱ Γεωπόνους

✱ Αμπελουργούς

✱ Πτυχιούχους θετικών επιστημών

✱ Εργαζόμενους σε οινοποιεία

✱ Φοιτητές παρεμφερών ειδικοτήτων

✱ Πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

✱ Επαγγελματίες του κλάδου της οινολογίας και της οινοποίησης