Κεντρική Μακεδονία: Η πορεία της απασχόλησης στον αγροδιατροφικό τομέα

Οι δυναμικοί κλάδοι και οι απώλειες θέσεων

Τη δεύτερη και τρίτη θέση των απασχολουμένων ανά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας καταλαμβάνουν οι απασχολούμενοι σε γεωργία, δασοκομία και αλιεία, αλλά και στον κλάδο της μεταποίησης στην Κεντρική Μακεδονία.

Από τους συνολικά 642.691 απασχολούμενους στην Κεντρική Μακεδονία, οι απασχολούμενοι στη γεωργία ανέρχονται σε 86.524, καταλαμβάνοντας μερίδιο 13,5%. Στη μεταποίηση ανέρχονται σε 86.516 καταλαμβάνοντας, αντίστοιχα, μερίδιο 13,5%. Ειδικότερα, σε ότι αφορά τη συμβολή του κάθε επαγγέλματος στο σύνολο της απασχόλησης στην ΠΚΜ για το 2019, στην 1η θέση είναι οι απασχολούμενοι «στην παροχή υπηρεσιών και πωλητές», με περίπου 144.000 άτομα, στη 2η θέση οι «επαγγελματίες» με περίπου 121.000 και στην 3η θέση οι «ειδικευμένοι γεωργοί, κτηνοτρόφοι, δασοκόμοι, αλιείς» με 80.000 απασχολούμενους και μερίδιο 12,5%.

Τα παραπάνω, όπως και πολλά άλλα στοιχεία, αποτυπώνονται στην «Έκτακτη έκθεση κατάστασης απασχόλησης. Κλάδοι και επαγγέλματα με δυναμισμό και φθίνουσα πορεία στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και στις περιφερειακές ενότητές της για το 2019» του Περιφερειακού Μηχανισμού Διάγνωσης Αναγκών Αγοράς Εργασίας της Κεντρικής Μακεδονίας.

Σε ό,τι αφορά τον δυναμισμό των κλάδων και των επαγγελμάτων στην ΠΚΜ, ο κλάδος της εστίασης είναι ο δυναμικότερος, όπως και σε ολόκληρη τη χώρα, με 2.618 νέες θέσεις εργασίας για το 2019, ενώ στα επαγγέλματα με τον χαμηλότερο δυναμισμό είναι οι «τεχνίτες υφαντουργίας, ειδών ένδυσης κ.ά.», «Χειριστές μηχανών παραγωγής ειδών διατροφής, ποτών, καπνού, «χειριστές μηχανών κλωστοϋφαντουργίας, γούνινων κ.ά.».

Διαπιστώνεται ότι από τα πέντε επαγγέλματα με τον χαμηλότερο δυναμισμό, τα τρία σχετίζονται με τη μεταποίηση τροφίμων και τα κλωστοϋφαντουργικά με συνολικές απώλειες 250 θέσεων εργασίας σε σχέση με το 2018, που περιγράφει ανάγλυφα τη συνεχιζόμενη φθίνουσα συνεισφορά των συγκεκριμένων κλάδων στην απασχόληση της ΠΚΜ, όπως τονίζεται στην έκθεση.

Δυναμική κλάδων και επαγγελμάτων ανά ΠΕ

Στην ΠΕ Θεσσαλονίκης η βιομηχανία των τροφίμων αποτελεί έναν από τους δέκα δυναμικότερους κλάδους για το 2019, δίνοντας 424 νέες θέσεις εργασίας, ενώ στην ΠΕ Ημαθίας η φυτική και ζωική παραγωγή καταλαμβάνουν τη 2η θέση των δυναμικότερων κλάδων, προσφέροντας 161 νέες θέσεις εργασίας το 2019 λόγω της εξειδίκευσής της στον πρωτογενή τομέα.

Η φυτική και ζωική παραγωγή είναι ένας από τους πέντε δυναμικότερους κλάδους και στην ΠΕ Σερρών και οι ανειδίκευτοι εργάτες ανάμεσα στα δυναμικότερα επαγγέλματα στον νομό. Η Βιομηχανία Τροφίμων αποτελεί για την ΠΕ Χαλκιδικής τον τρίτο από τους πέντε δυναμικότερους κλάδους, ενώ στα δυναμικά επαγγέλματα εντάσσονται οι ανειδίκευτοι εργάτες και οι τεχνίτες επεξεργασίας τροφίμων, κυρίως λόγω της μεταποίησης της επιτραπέζιας πράσινης ελιάς.

Ανάλογα χαρακτηριστικά συναντώνται και στην ΠΕ Πιερίας, όπου υψηλό δυναμισμό καταγράφει η βιομηχανία τροφίμων, με 156 νέες θέσεις εργασίας το 2019 και τους ανειδίκευτους εργάτες να αποτελούν το δεύτερο, από τα πέντε, δυναμικότερα επαγγέλματα στον νομό, λόγω άλλων εξαγώγιμων προϊόντων, κεράσια, ακτινίδια κ.λπ. Στην ΠΕ Πέλλας, ο πιο δυναμικός κλάδος αναδεικνύονται οι «δραστηριότητες υπηρεσιών απασχόλησης» με 491 νέες θέσεις εργασίας το 2019 σε σχέση με το 2018, γεγονός που αντικατοπτρίζει την έντονη εποχικότητα της απασχόλησης σε βιομηχανίες κονσερβοποιίας και συσκευασίας αγροτικών προϊόντων. Στον αντίποδα, οι τεχνίτες επεξεργασίας τροφίμων είναι το επάγγελμα με τον χαμηλότερο δυναμισμό στις ΠΕ Πιερίας, Ημαθίας, Πέλλας, αλλά και Κιλκίς.

Στις παραπάνω ΠΕ, επαγγέλματα με χαμηλό δυναμισμό αποτελούν επίσης οι «τεχνίτες επεξεργασίας τροφίμων», οι «χειριστές μηχανών παραγωγής ειδών διατροφής, ποτών, καπνού» και «χειριστές μηχανών κλωστοϋφαντουργίας, γούνινων κ.ά.». Ειδικότερα στην Πέλλα, από τα επαγγέλματα με χαμηλό δυναμισμό είναι οι ανειδίκευτοι αγρεργάτες και αλιεργάτες, με απώλεια 19 θέσεων το 2019 σε σχέση με το 2018.