Kεντρική Μακεδονία: Υπερτριπλάσιες οι ανάγκες σε εργάτες στάβλων και γης

Τριπλασιασμό των αναγκών σε εργάτες γης και εργαζόμενους στον κτηνοτροφικό τομέα στην Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς καταγράφουν στοιχεία από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος της Αντιπεριφέρειας Κιλκίς για τον καθορισμό του όγκου εισδοχής πολιτών τρίτων χωρών για εργασία τα έτη 2023-2024. Σύμφωνα με τον προϊστάμενο της σχετικής Διεύθυνσης, Παντελή Σωτηριάδη, στο επίκεντρο της εισήγησης της υπηρεσίας είναι η αύξηση του αριθμού των εποχικών εργατών κτηνοτροφίας, αλλά και εργατών γης για εξαρτημένη και εποχική εργασία, που ξεπερνά και τον τριπλάσιο αριθμό, καθώς το ποσοστό απορρόφησής τους την προηγούμενη διετία ανήλθε στο 100%.

«Πέρσι για εποχική εργασία είχαμε ζητήσει στον τομέα της κτηνοτροφίας 60 άτομα, πολίτες τρίτων χωρών και είχαν καλυφθεί όλες οι παραπάνω θέσεις. Στην εποχική εργασία, είχαμε ζητήσει επίσης 50 εργάτες γης και καλύφθηκαν και οι 50 θέσεις και ζητήσαμε επιπλέον 256 εργάτες για αγροτικές εργασίες. Για εργάτες κτηνοτροφίας, δε, ζητήσαμε επιπλέον προσωπικό, γιατί υπήρχε υπόλοιπο από την εξαρτημένη εργασία», λέει χαρακτηριστικά ο κ. Σωτηριάδης.

Mεγαλύτερη η δυσκολία εύρεσης εργατών από τις ανάγκες

Ωστόσο, όπως προκύπτει, οι πραγματικές ανάγκες σε εργατικό δυναμικό στον πρωτογενή τομέα της περιοχής είναι περισσότερο αυξημένες, ενώ η δυστοκία στην ανεύρεσή τους ακόμη μεγαλύτερη. «Φέτος και για την περίοδο 2023-2024 για τους εποχικούς στην κτηνοτροφία ζητάμε πολύ περισσότερους, που φτάνουν στον αριθμό των 200 εργατών και για εργάτες γης για γεωργικές εργασίες άλλους 300», σημειώνει ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης.

Οι τελικές εισηγήσεις για την εκτίμηση των αναγκών και του αριθμού των θέσεων σε εργατικό δυναμικό από πολίτες τρίτων χωρών για εξαρτημένη και εποχική εργασία, που θα καλυφθούν με τη διαδικασία της μετάκλησης τα δύο επόμενα έτη, αναμένονται μετά και τις προτάσεις των αρμόδιων φορέων και εκπροσώπων αγροτικών και κτηνοτροφικών συλλόγων του νομού.

Η διαδικασία που ακολουθείται για να εργαστεί κάποιος πολίτης τρίτης χώρας στην Ελλάδα, σύμφωνα με τον κ. Σωτηριάδη, είναι να πάρουν άδεια παραμονής, να καταθέσουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά από την Αστυνομία και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση και, στη συνέχεια, να υποβάλουν αίτηση στη Διεύθυνση Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος για να βγει η σχετική άδεια εργασίας. Παρ’ όλα αυτά, το πρόβλημα ανεύρεσης εργατών γης και κτηνοτροφίας παραμένει τα τελευταία χρόνια μεγάλο και δισεπίλυτο.

Έλλειψη ανειδίκευτου προσωπικού

Κι ενώ οι ανάγκες για εργασίες σε αγροκτήματα και κτηνοτροφικές μονάδες είναι τεράστιες, ταυτόχρονα, στην Κεντρική Μακεδονία καταγράφεται έλλειμμα στην εύρεση ανειδίκευτου προσωπικού και επιβεβαίωση της αδυναμίας στελέχωσης του πρωτογενούς τομέα. Το στοιχείο αυτό προκύπτει από τα αποτελέσματα έρευνας στο επιχειρείν της Κεντρικής Μακεδονίας κατά το δίμηνο Μαΐου – Ιουνίου 2022 που πραγματοποίησε ο Μηχανισμός Διάγνωσης Αναγκών Αγοράς Εργασίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΚΜ).

Σε σχετική ημερίδα, με θέμα τη δυναμική της απασχόλησης των νέων, οι τάσεις και οι προοπτικές εργασίας στην ΠΚΜ, προκύπτει πως το 26% των επιχειρήσεων, σχεδόν μία στις τέσσερις δηλαδή, κατέχει τουλάχιστον μία κενή θέση εργασίας, με τους απασχολούμενους στην παροχή υπηρεσιών, όπως μάγειρες στον τουρισμό, και τους ανειδίκευτους εργάτες να παρουσιάζουν τεράστια ζήτηση.

Σύμφωνα με τους επιχειρηματίες, η κυριότερη αιτία για τη μη πλήρωση των υπαρχουσών κενών θέσεων εργασίας στην περιφέρεια οφείλεται στην έλλειψη ατόμων με τα απαιτούμενα προσόντα-δεξιότητες-εμπειρία, ενώ ως δεύτερη αιτία εμφανίζεται η έλλειψη ατόμων για την κάλυψη των θέσεων που υπάρχουν (39%). Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο που προκύπτει από την έρευνα είναι ότι από πλευράς εργαζομένων υπάρχει έλλειψη ενδιαφέροντος για κατάρτιση και διά βίου μάθηση.

Σε ό,τι αφορά την αγροδιατροφή, επιχειρήσεις της μεταποίησης και του πρωτογενούς τομέα δήλωσαν πως έχουν πρόθεση να προσλάβουν προσωπικό, ενώ περίπου μία στις δύο επιχειρήσεις της ΠΚΜ εντάσσει μετακλητούς εργαζομένους στην παραγωγική τους διαδικασία. Υπενθυμίζεται, πάντως, πως στην έρευνα του Μηχανισμού Διάγνωσης Αναγκών Αγοράς Εργασίας τον Απρίλιο του 2022, η ακρίβεια πρώτων υλών και προϊόντων δρα αποτρεπτικά στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και επηρεάζει όλους τους κλάδους.

Ο δε κλάδος της αγροδιατροφής επηρεάζεται επιπλέον από το υψηλό μισθολογικό κόστος και από τη μείωση του περιθωρίου κερδοφορίας λόγω της συνεχιζόμενης αύξησης των τιμών στις πρώτες ύλες.