Στόχος της Κίνας η αναζωογόνηση των αγροτικών περιοχών και η έξοδος του αγροτικού πληθυσμού από τη φτώχεια

Οι αγροτικές μεταρρυθμίσεις που έγιναν στην δεκαετία του 1970 είχαν ουσιαστική σημασία για το ουσιαστικό άνοιγμα των γενικότερων κινεζικών μεταρρυθμίσεων.

Για περισσότερα από 40 χρόνια, ένας νέος κύκλος αγροτικών μεταρρυθμίσεων βρίσκεται σε εξέλιξη, προκειμένου να διασφαλιστεί η πρόοδος των αγροτικών περιοχών, αλλά και η βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των Κινέζων αγροτών.

Καθώς η Κίνα επιταχύνει την υλοποίηση μεταρρυθμίσεων για την απόλυτη εξάλειψη της φτώχειας κατά τη χρονιά που διανύουμε, όπως έχει προγραμματιστεί παρά την πανδημία COVID-19, εφαρμόζονται πολιτικές που έχουν ως στόχο την αναζωογόνηση των αγροτικών περιοχών, αλλά και τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των κατοίκων τους.

Ο πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ πιστεύει πως η έξοδος των ανθρώπων από τη φτώχεια, δεν αποτελεί το τέλος, αλλά την αρχή μιας νέας ζωής.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ