ΚΕΟΣΟΕ: Σε ΦΕΚ η παράταση της θητείας των Διοικήσεων στους συνεταιρισμούς

Εκδόθηκε το ΦΕΚ που παρατείνει τις θητείες των Διοικήσεων των συνεταιρισμών σύμφωνα με δημοσίευση της ΚΕΟΣΟΕ.

Σύμφωνα με την ΚΕΟΣΟΕ: «με το άρθρο 22 του ΦΕΚ 54/Α της 9ης Απριλίου 2021 (Ν. 4792/9.4.2021) χορηγείται παράταση της διενέργειας τακτικής Γενικής Συνέλευσης των συνεταιρισμών που έληγε στις 30-4-2021, για τις 30.6.2021.

Επίσης και σύμφωνα με το ΦΕΚ παρατείνεται από τη λήξη της, στις 30.4.2021 και έως την 30ή.6.2021 η θητεία των τακτικών και αναπληρωματικών μελών των διοικητικών και εποπτικών συμβουλίων των αγροτικών συνεταιρισμών, αναγκαστικών συνεταιρισμών και ενώσεων αναγκαστικών συνεταιρισμών».