ΚΕΟΣΟΕ: Τρίτο ιστορικό υψηλότερο ρεκόρ αποθεμάτων οίνου στην Ελλάδα, το 2021

Στα ύψη και φέτος τα αποθέματα (2.670.026 hl) οίνων και γλευκών

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, προς την Commission της 31ης Οκτωβρίου 2021, του τμήματος Αμπέλου Οίνου και Αλκοολούχων ποτών, τα αποθέματα οίνων, που βρίσκονταν στις 31/7/2021 στις δεξαμενές των οινοποιείων (2.450.763 hl) και στο εμπόριο (164.918 hl), ανέρχονταν σε 2.615.681 hl.

Αντίστοιχα τα αποθέματα γλευκών ανήρχοντο σε 54.579 hl την ίδια ημερομηνία, συνεπώς το σύνολό τους ανέρχεται σε 2.670.026 hl.

Ο όγκος των αποθεμάτων το 2021, αποτελεί το τρίτο ιστορικό υψηλότερο ρεκόρ αποθεμάτων, αφού τα αποθέματα της 31ης Ιουλίου του 2020, ανήλθαν στο απίστευτο ύψος των 3.117.801 hl και τα αποθέματα του 2005 στο ύψος των 2.821.560 hl.

Και οι δυο χρονιές 2020 και 2021, επηρεάστηκαν έντονα από το κύμα της πανδημίας που πλήττει τη χώρα, γεγονός που αποτελεί και την κύρια αιτία συσσώρευσης υψηλών αποθεμάτων. Εκτιμάται όμως ότι το μέτρο της Απόσταξης κρίσης, ελάχιστα επίδρασε στη μείωση τους, λόγω του ότι οι τιμές απόσταξης οίνων προκαλούσαν ζημιά στα οινοποιεία σε σχέση με το κόστος παραγωγής τους. Ειδικότερα το 2021 η επίδραση της Απόσταξης ήταν μικρότερη, δεδομένου ότι οι τιμές απόσυρσης για τους οίνους χωρίς ΓΕ μειώθηκαν κατά 15%.

Όσον αφορά την ανάλυση του όγκου των αποθεμάτων το 2021 να σημειωθεί ότι:

  • σε σχέση με τον μέσο όρο της 5ετίας 2015-2019, κατά την οποία ο όγκος των αποθεμάτων δεν επηρεάστηκε από την επίδραση της πανδημίας τα αποθέματα οίνων το 2021, παρουσιάζονται αυξημένα κατά 78,12%
  • τα αποθέματα των ερυθρών και ερυθρωπών οίνων παρουσιάζονται αυξημένα (σε σχέση με την αντιστοιχία τους, όσον αφορά την παραγωγή), αφού αντιπροσωπεύουν το 45,13% του συνόλου, ενώ οι λευκοί οίνοι αντιπροσωπεύουν το 54,87% του συνολικού όγκου αποθεμάτων το 2021

Όσον αφορά τα αποθέματα οίνων στην παραγωγή:

  • οι ΠΟΠ αποτελούν το 8,84%
  • οι ΠΓΕ αποτελούν το 42,34% (!!!)
  • οι ποικιλιακοί οίνοι το 11,76%
  • οι οίνοι χωρίς ΓΕ το 36,87% και
  • οι άλλοι οίνοι το 0,18%

Ακολουθεί ο διαχρονικός πίνακας αποθεμάτων από το 1990: