Κίνδυνος από την ευδεμίδα για αμπελώνες σε Κρήτη και Μακεδονία

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ & ΚΑΒΑΛΑΣ

Διαπιστώσεις και οδηγίες σχετικά με τους εχθρούς και τις ασθένειες στην καλλιέργεια του αμπελιού στην Κρήτη καταγράφει το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Ηρακλείου. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει, για τα αμπέλια της πρώιμης ζώνης των περιφερειακών ενοτήτων Χανίων και Ρεθύμνου, συνεχίζεται η δραστηριότητα από την 3η πτήση του εντόμου, ενώ στην όψιμη ζώνη ξεκίνησε η 3η πτήση.

Υπενθυμίζεται ότι σε αμπέλια της πρώιμης ζώνης που έχει λήξει ή λήγει άμεσα η διάρκεια δράσης του σκευάσματος από την προηγούμενη εφαρμογή, συνιστάται να γίνει άμεσα επανάληψη ψεκασμού. Σε αμπέλια της όψιμης ζώνης συνιστάται η έναρξη ψεκασμών για την 3η πτήση του εντόμου στις ενδεικτικές ημερομηνίες από 7 έως 9 Αυγούστου.

Σημαντικά τα καλλιεργητικά μέτρα για αποτελεσματική πρόληψη

Όπως τονίζεται από το Περιφερειακό Κέντρο Ηρακλείου, καλό θα είναι να μην υποτιμάται η σημασία των καλλιεργητικών μέτρων, καθώς αποτελούν την πρώτη γραμμή άμυνας στη φυτοπροστασία. Η αποτελεσματικότητα των ψεκασμών εξαρτάται άμεσα από τις καλλιεργητικές πρακτικές. Προς αυτή την κατεύθυνση, οι οδηγίες που προτείνονται είναι οι εξής: Η ζώνη των σταφυλιών να διατηρείται ελεύθερη, ώστε να υπάρχει επαρκής αερισμός και να φτάνει το φάρμακο στα σταφύλια. Σταφύλια κρυμμένα όπως και τα συμπαγή (σφιχτά) κατά κανόνα προσβάλλονται από κάποιο έντομο (ευδεμίδα, ψευδόκοκκο) ή κάποιον μύκητα (βοτρύτη, όξινη σήψη) που δεν αντιμετωπίζονται εύκολα.

Ξεκίνησε η πτήση της 3ης γενιάς σε περιοχές της Μακεδονίας

Η πτήση της τρίτης γενεάς του εντόμου της ευδεμίδας ξεκίνησε στις πρώιμες περιοχές των νομών Δράμας και Καβάλας με μικρό αριθμό συλλήψεων, σύμφωνα με το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Καβάλας. Στον Νομό Σερρών (Άμπελοι, Τριανταφυλλιά) είναι σε εξέλιξη εδώ και μία εβδομάδα, με μέτριο προς χαμηλό αριθμό συλλήψεων. Στις περιοχές όπου παρατηρούνται προσβολές από το έντομο ευνοείται η ανάπτυξη του βοτρύτη και της όξινης σήψης.

Το Κέντρο συνιστά να γίνει καταπολέμηση του εντόμου με σκευάσματα μικρής υπολειμματικής διάρκειας μόνο όπου παρατηρούνται προβλήματα. Επίσης, συνιστάται ο ψεκασμός κατά της ευδεμίδας αυτή την εποχή να κατευθύνεται μόνο προς τα σταφύλια και να λαμβάνεται μέριμνα για την καλή κάλυψή τους.