«Κλειδί» για την ανταγωνιστικότητα του αγροτικού τομέα η καινοτομία στη χρήση των ΑΠΕ

ΥΠΕΝ: Ενισχύεται το πλαίσιο λειτουργίας των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
-Διαφήμιση-
gaia-sense

Με το 2020 να είναι πολύ πιο κοντά από όσο νομίζουμε, ορισμένα κράτη-μέλη θα πρέπει να κάνουν τεράστια βήματα για να πιάσουν τον στόχο που έχουν θέσει για τη χρήση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στη συνολική κατανάλωση.

Πρόσφατη έκθεση της Eurostat παρουσιάζει σημαντικά στοιχεία για το μερίδιο των ανανεώσιμων πηγών στη συνολική κατανάλωση των 28 της ΕΕ. Πιο συγκεκριμένα, στην έκθεση αναφέρονται οι στόχοι που έχει θέσει κάθε κράτος-μέλος για το 2020 και αφορούν το ποσοστό της κατανάλωσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και σε ποιο επίπεδο αυτοί είχαν επιτευχθεί μέχρι το 2016.

Χαρακτηριστικό των στοιχείων της έκθεσης είναι πως 17 χώρες, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας, δεν έχουν καταφέρει να πλησιάσουν τον στόχο τους, ενώ 11 το έχουν επιτύχει και συνεχίζουν. Σε γενικές γραμμές, πάντως, η κατανάλωση από ΑΠΕ στην ΕΕ μέχρι το 2016 είχε αγγίξει το 17% της συνολικής ενέργειας, μερίδιο διπλάσιο από το 2004 που ήταν μόλις στο 8,5%.

Κράτη-μέλη

Κάθε κράτος-μέλος έχει θέσει τον δικό του στόχο μέχρι το 2020, με βάση τις δυνατότητες που έχει, τις πολιτικές που ασκεί, αλλά και τις οικονομικές επιδόσεις του. Από το 2004, το μερίδιο των ανανεώσιμων πηγών στην τελική κατανάλωση ενέργειας αυξήθηκε σημαντικά σε όλα τα κράτη-μέλη. Σε σύγκριση με το 2015, έχει αυξηθεί σε 15 από τα 28 κράτη μέλη.

Η Σουηδία είχε το μεγαλύτερο μερίδιο το 2016, καθώς το 53,8% της ενέργειας που καταναλώνει προέρχεται από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Ακολουθούν η Φινλανδία με 38,7%, η Λετονία με 37,2%, η Αυστρία με 33,5% και η Δανία με 32,2%. Στο αντίθετο άκρο της κλίμακας, καταγράφηκαν τα χαμηλότερα ποσοστά Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στο Λουξεμβούργο (5,4%), στη Μάλτα (6%) και στις Κάτω Χώρες (6%).

Η Αυστρία βρίσκεται λιγότερο από μία ποσοστιαία μονάδα μακριά από την επίτευξη του στόχου της. Αντίθετα, η Ολλανδία είναι η χώρα που βρίσκεται πιο μακριά από την επίτευξη του στόχου της, καθώς πρέπει να συμπληρώσει ακόμα οκτώ ποσοστιαίες μονάδες. Ακολουθούν η Γαλλία με επτά, η Ιρλανδία με 6,5, το Ηνωμένο Βασίλειο με 5,7 και το Λουξεμβούργο με 5,6 μονάδες.

Η Ελλάδα έχει δεσμευτεί πως το 2020 το 18% της ενέργειας που καταναλώνει θα προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές. Μέχρι το 2016 είχε καταφέρει να φτάσει στο 15,2%, ενώ το 2004 βρισκόταν στο 6,9%.

Ανανεώσιμες πήγες ενέργειας Ευρωπαϊκή ένωση

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Στην προσπάθεια των κρατών-μελών να φτάσουν τους ενεργειακούς τους στόχους συμβάλλει η απόφαση της Επιτροπής να επενδύσει περισσότερα από 2 δισεκατομμύρια ευρώ από τα συνολικά κονδύλια του προγράμματος εργασίας Horizon 2018-2020 στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας στον τομέα της καθαρής ενέργειας, της ηλεκτρομαγνητικής ικανότητας, της αποκεντροποίησης των αποθεμάτων κτηρίων και της ενσωμάτωσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

Σύμφωνα με την έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ανάπτυξη της τεχνολογίας και της καθαρής ενέργειας), η καινοτομία που θα προωθήσει τη χρήση των ΑΠΕ στην Ευρώπη θα αποτελέσει το «κλειδί» για την ανταγωνιστικότητα του πρωτογενούς τομέα. Βασική προτεραιότητα της Κομισιόν είναι η δημιουργία ενός νομικού πλαισίου που θα βοηθήσει την ανάπτυξη της καινοτομίας, απλουστεύοντας την πρόσβαση στη χρηματοδότηση στο κομμάτι της έρευνας και ενισχύοντας τη μετατροπή της γνώσης σε εμπορικά βιώσιμα προϊόντα. Επιπλέον, σκοπός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι η προώθηση της συνεργασίας και των σχέσεων μεταξύ των ερευνητών, των παραγωγών, αλλά και των συναφών εταιρειών και βιομηχανιών του αγροδιατροφικού τομέα για την περαιτέρω διάδοση της καινοτομίας στις ΑΠΕ.

Επίσης, στην έκθεση γίνεται ειδική μνεία στις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου από τις διάφορες πηγές ενέργειας που χρησιμοποιούνται στον πρωτογενή τομέα και εστιάζει στην προώθηση καθαρών λύσεων και τεχνολογιών, συμπεριλαμβανομένης της προμήθειας βιολογικών πρώτων υλών.

-Διαφήμιση-