Την Τετάρτη 5 Ιουλίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε νομικά δεσμευτικούς στόχους για τη μείωση των απορριμμάτων τροφίμων έως το 2030, συμπεριλαμβανομένης της μείωσης κατά 30% για τα νοικοκυριά, τα εστιατόρια και το λιανικό εμπόριο. Ωστόσο, οργανώσεις και νομοθέτες προειδοποιούν ότι αυτές οι απαιτήσεις δεν ανταποκρίνονται στα διεθνή φιλόδοξα πρότυπα που έχουν θέσει τα Ηνωμένα Έθνη (σ.σ. στόχος 12.3 για τη βιώσιμη ανάπτυξη) για τη μείωση της σπατάλης των τροφίμων στο μισό.

Το προτεινόμενο σύστημα ορίζει ότι τα κράτη-μέλη θα είναι νομικά υποχρεωμένα να μειώσουν τα συνολικά απορρίμματα τροφίμων σε καταστήματα, εστιατόρια και νοικοκυριά κατά 30% κατά κεφαλήν έως το τέλος του 2030, με βάση τα στοιχεία του 2020. Επιπλέον, θα τεθεί ένας δεσμευτικός στόχος μείωσης κατά 10% για τη διαχείριση των αποβλήτων τροφίμων κατά την επεξεργασία και την παρασκευή τροφίμων.

Σύμφωνα με την ομάδα εκστρατείας του Ευρωπαϊκού Γραφείου Περιβάλλοντος (EEB), η πρόταση «στερείται πολιτικής βούλησης για την αποτελεσματική περικοπή της υπερπαραγωγής και των αποβλήτων» στον τομέα των τροφίμων. Επιπλέον, αρκετές οργανώσεις ζητούν να τεθεί ο στόχος του 50% «Από το Αγρόκτημα στο Πιάτο», πράγμα που σημαίνει ότι επιθυμούν δεσμευτικούς στόχους και σε επίπεδο εκμετάλλευσης. «Οτιδήποτε λιγότερο από αυτό θέτει την ΕΕ σε κίνδυνο να μην εκπληρώσει τους κλιματικούς της στόχους, τις διεθνείς δεσμεύσεις της και τις απαιτήσεις των πολιτών», σημειώνει η Orla Butler, υπεύθυνη εκστρατείας του EEB.