Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέρριψε το ενδεχόμενο να τροποποιήσει τη μεταρρύθμισή της στο πλαίσιο για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα στην ΕΕ, απαντώντας σε Πρωτοβουλία Ευρωπαίων Πολιτών (ECI), που απαιτούσε πιο φιλόδοξους στόχους για τον περιορισμό της χρήσης συνθετικών φυτοφαρμάκων.

Η ECI υπογράφηκε από περισσότερα από ένα εκατομμύριο άτομα, ζητώντας δεσμευτικούς στόχους σε επίπεδο ΕΕ για τη μείωση των συνθετικών φυτοφαρμάκων κατά 80% το 2030 και πλήρη απαγόρευσή τους έως το 2035.

Ένας εκπρόσωπος της Κομισιόν είπε ότι αν και η εκτελεστική εξουσία της ΕΕ χαιρετίζει την πρωτοβουλία, έχουν αναληφθεί άλλες «μείζονες πρωτοβουλίες» για την αντιμετώπιση του ζητήματος που αναφέρεται στην προτεινόμενη μεταρρύθμιση του κανονισμού για τη βιώσιμη χρήση φυτοφαρμάκων (SUR), ο οποίος θέτει στόχο μείωσης των φυτοφαρμάκων κατά 50% έως το 2030. «Για αυτό, αντί να προτείνουμε νέες νομοθετικές πράξεις, προτεραιότητα είναι οι συννομοθέτες να συμφωνήσουν άμεσα για τις ήδη υποβληθείσες νομοθετικές προτάσεις και να μετατρέψουν τη φιλοδοξία των πολιτών σε νόμο», είπε στους δημοσιογράφους.

Στην απάντησή της στους υποστηρικτές της ECI, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμπεριέλαβε πορίσματα της εκτίμησης επιπτώσεών τους, τα οποία δείχνουν ότι «ένας στόχος μείωσης 70%-80% θα είχε τις μεγαλύτερες θετικές επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον».

Ωστόσο, η Κομισιόν επεσήμανε ότι θεωρεί την προτεινόμενη μείωση των φυτοφαρμάκων κατά 50% «την πιο ενδεδειγμένη και ισορροπημένη επιλογή για την προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας και για την αποφυγή σοβαρών συνεπειών στην οικονομική προσιτότητα των τροφίμων», αναφέροντας το οικονομικό κόστος για τους αγρότες και τους καταναλωτές.