Κομισιόν: Πέντε εκπαιδευτικά προγράμματα για την ενίσχυση της ασφάλειας τροφίμων

Αναβάλλεται για 21/1 η υπογραφή Πρωτοκόλλου Συνεργασίας στον τομέα των τροφίμων

Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Καλύτερη κατάρτιση για ασφαλέστερα τρόφιμα» (BTSF), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε προσκλήσεις υποβολής αιτήσεων για την ανάληψη εφαρμογής πέντε νέων σχεδίων που αφορούν την ασφάλεια τροφίμων. Η προθεσμία υποβολής θα διαρκέσει έως τα τέλη Σεπτεμβρίου. Οι δράσεις κατάρτισης θα απευθύνονται σε ελεγκτικούς φορείς ανά την ΕΕ, υπευθύνους επιχειρήσεων τροφίμων, αξιωματούχους των κρατών μελών κ.ά.

Οι πέντε προσκλήσεις είναι οι εξής:

  • · Υλοποίηση δραστηριοτήτων κατάρτισης για την αύξηση της ετοιμότητας για την αντιμετώπιση των ασθενειών των ζώων.
  • · Οργάνωση εκπαιδευτικών συνεδριών σχετικά με την υγιεινή των τροφίμων και την ευελιξία, ώστε να καταστεί δυνατή η καλύτερη παραγωγή, μεταποίηση και εμπορία ασφαλών τροφίμων και υγιών ζώων στην ΕΕ.
  • · Υλοποίηση δραστηριοτήτων κατάρτισης σχετικά με το λεγόμενο Σύστημα Ανάλυσης Κινδύνων και Κρίσιμων Σημείων Ελέγχου (HACCP).
  • · Οργάνωση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που αποσκοπούν στην ενίσχυση των διαδικασιών ελέγχου των γενικών υγειονομικών απαιτήσεων βάσει μικροβιολογικών κριτηρίων και ζωονόσων.
  • · Οργάνωση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων κατάρτισης ελεγκτικού προσωπικού πάνω σε νέες τεχνικές έρευνας για διενέργεια επίσημων ελέγχων κατά μήκος της εφοδιαστικής αλυσίδας (ηλεκτρονικό εμπόριο τροφίμων, τεχνικές ανίχνευσης της απάτης στα είδη διατροφής).