Κομισιόν: «Σώστε τις μέλισσες και τους αγρότες»: Οι πολίτες αποφάνθηκαν υπέρ του περιβάλλοντος

Ως εφαλτήριο για να διατηρήσει η ΕΕ την περιβαλλοντική της φιλοδοξία αντιλαμβάνεται η Κομισιόν την πρόσφατη επιτυχημένη Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία των Πολιτών (ECI), με τίτλο «Σώστε τις μέλισσες και τους αγρότες». Τον περασμένο Οκτώβριο, η εν λόγω ECI ξεπέρασε το όριο του 1 εκατ. υπογραφών που απαιτούνταν ώστε να δρομολογηθεί μια υποχρεωτική επίσημη ανταπόκριση από το ανώτατο εκτελεστικό όργανο της ΕΕ εντός εξαμήνου, η οποία εκδόθηκε πριν από λίγες ημέρες.

«Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαιρετίζει την πρωτοβουλία και αναγνωρίζει τη σημασία της ECI, ιδίως καθότι οι αλληλένδετες κρίσεις της κλιματικής αλλαγής, της ρύπανσης του περιβάλλοντος και της απώλειας βιοποικιλότητας συνιστούν αυξανόμενες προκλήσεις για τη γεωργία και την επισιτιστική ασφάλεια της Ευρώπης», αναφέρει η επίσημη απάντηση της Κομισιόν. «Ένα στα τρία είδη μελισσών, πεταλούδων και αιωρούχων στην ΕΕ βρίσκεται σε παρακμή, ενώ το 80% των καλλιεργειών και των άγριων ανθοφόρων φυτών εξαρτώνται από την επικονίαση. Ήδη, το ήμισυ της γεωργικής γης στην ΕΕ διατρέχει τον κίνδυνο ελλείμματος επικονίασης. Αυτό συνεπάγεται απειλή για την επισιτιστική ασφάλεια και τη ζωή στον πλανήτη γενικότερα».

Αντί προτάσεων για νέες νομοθετικές πράξεις, με αφορμή το ψήφισμα της ECI, η Κομισιόν δήλωσε ότι προτεραιότητά της είναι να διασφαλίσει ότι οι υπό διαπραγμάτευση προτάσεις θα εγκριθούν άμεσα από τους συννομοθέτες και στη συνέχεια θα εφαρμοστούν έγκαιρα. «

Στο πλαίσιο της επιτυχίας της Πρωτοβουλίας Πολιτών, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της ΕΕ να εξεύρουν άμεσα φιλόδοξες συμφωνίες για τις ήδη υποβληθείσες νομοθετικές προτάσεις, οι οποίες θα βοηθήσουν στην προστασία και στην αποκατάσταση των ευρωπαϊκών επικονιαστών και θα μετατρέψουν τη φιλοδοξία των πολιτών σε νόμο», τονίζει η Κομισιόν.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη προτείνει τη μείωση του κινδύνου και της χρήσης χημικών φυτοφαρμάκων στη γεωργία της ΕΕ κατά 50% έως το 2030, ενώ υπάρχει αισιοδοξία ότι η πρόταση νόμου για την αποκατάσταση της φύσης θα συμβάλει εξίσου στην αναστροφή της τάσης μείωσης των πληθυσμών των επικονιαστών, επαναφέροντας τη φύση σε συνύπαρξη με τη γεωργική γη.

«Οι περισσότερες από ένα εκατομμύριο υπογραφές υπέρ αυτής της πρωτοβουλίας πολιτών αποτελούν σαφές μήνυμα και ενθάρρυνση ότι πρέπει να διατηρηθεί το υψηλό επίπεδο φιλοδοξίας των προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής», αναφέρει η απάντηση.